This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

Jezikovni položaj | Vlada Republike Slovenije

Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI. Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »
Vlada Republike Slovenije

Jezikovni položaj

Slovenščina je uradni jezik Republike Slovenije /Foto: Katarina Krmelj

Slovenščina je indoevropski jezik z zelo razvito fleksijo (ohranjena dvojina). Skupaj s hrvaškim, srbskim, makedonskim in bolgarskim jezikom ga uvrščamo v južno vejo slovanskih jezikov, vendar ima precej skupnih potez tudi z zahodnoslovansko vejo. Slovensko ozemlje je najbolj kompleksno jezikovno stičišče v Evropi, tu se slovanski svet srečuje z romanskim, germanskim in ugrofinskim svetom. V razmerju do večine drugih slovanskih jezikov ima slovenščina vrsto posebnosti v glasoslovju, leksiki in oblikoslovju. Za 29 fonemov slovenskega jezika se pri pisanju uporablja 25 latiničnih črk, med njimi tri s posebnimi znamenji (č, ž, š).

Slovenščina je uradni in državni jezik Republike Slovenije. V južnem delu avstrijske dežele Koroške, v vzhodnem delu italijanske dežele Furlanije - Julijske krajine in v zahodnem delu madžarske Železne županije (Vas) je to manjšinski jezik s priznanim statusom drugega uradnega jezika. Zunaj tega zaokroženega, strnjeno poseljenega ozemlja se uporablja v izseljenskih skupnostih po številnih evropskih in drugih državah, večinoma kot družinski jezik. Slovenščina je materni jezik približno 2,4 milijona ljudi: okoli 1,85 milijona jih živi v Republiki Sloveniji, okoli 140.000 v obmejnih območjih sosednjih držav, okoli 250.000 pa v diaspori, največ v Nemčiji, Franciji, Švedski, Kanadi, ZDA, Argentini, Avstraliji in v državah, nastalih na območju nekdanje Jugoslavije. Kot svoj drugi jezik jo obvlada približno 11.000 pripadnikov madžarske in italijanske avtohtone manjšine v Republiki Sloveniji ter okoli 140.000 govorcev hrvaškega ali srbskega maternega jezika, razpršeno priseljenih v Slovenijo iz republik nekdanje Jugoslavije.

Kljub razmeroma majhni površini slovenskega jezikovnega ozemlja in majhnemu številu govorcev so dialektologi tu ugotovili 46 jasno izoblikovanih narečij, porazdeljenih v šest pokrajinskih skupin: koroško, gorenjsko, dolenjsko, primorsko, rovtarsko, štajersko in panonsko.

Prispevek ob "Evropskem letu jezikov 2001".

Avtor: dr. Janez Dular


Podrobnejše o slovenščini