This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

HZS Libereckého kraje | Informace pro školy

pálení klestí prohlášení o přístupnosti

Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz Datová schránka: hv4aivj
Najdete nás i na
webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

Nacházíte se: Ochrana obyvatelstva > Informace pro školy

:: Informace pro školy

Informace pro školy

HZS Libereckého kraje zajišťuje ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání lektorskou činnost pro učitele základních a středních škol na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí.

Cílem je seznámit pedagogy s problematikou ochrany obyvatelstva, prvky a zásadami ochrany obyvatel při různých typech mimořádných událostí včetně nástinu psychologických aspektů a vypořádání se s dopady mimořádných událostí. Současně pak předvést možnosti výuky žáků na základě instruktážních modelových situací (např. tísňové volání, co dělat když....), včetně předání metodických materiálů, v souladu s pokynem MŠMT k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů.

Tento pokyn se vydává k zařažení problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do obsahu vzdělávání ve školách. Do učebních dokumentů pro základní školy, střední školy a vyšší odborné školy a do učebních dokumentů pro speciální školy se zařazuje tematika Ochrana člověka za mimořádných událostí v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně v každném ročníku.

Vyhláška MŠMT č.281/2001 Sb.
Tato vyhláška stanoví podmínky a způsob vykonávání péče o děti v předškolních zařízeních, žáky, kteří plní ve školách povinnou školní docházku a děti a mládež ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, zařazených do sítě škol předškolních zařízení a školských zařízení, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiní zákonní zástupci.

Pravidelná zkouška sirén: 6. 11. 2019

Skrytá sekce

Aktuálně

  Úřední deska
  Důležitá čísla

  150 - Hasiči 155 - Záchranná služba 158 - Policie ČR 112 - Tísňová linka

  Národní knihovna


  (c) WebRex 2009
  Powered by NESPI