This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

พ.ศ. 2513


ศตวรรษ:
ปี:
1970 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย2513
ปฏิทินเกรกอเรียน1970
MCMLXX
Ab urbe condita2723
ปฏิทินอาร์มีเนีย1419
ԹՎ ՌՆԺԹ
ปฏิทินอัสซีเรีย6720
ปฏิทินบาไฮ126–127
ปฏิทินเบงกอล1377
ปฏิทินเบอร์เบอร์2920
ปีในรัชกาลอังกฤษ18 Eliz. 2 – 19 Eliz. 2
พุทธศักราช2514
ปฏิทินพม่า1332
ปฏิทินไบแซนไทน์7478–7479
ปฏิทินจีน己酉(ระกาธาตุดิน)
4666 หรือ 4606
    — ถึง —
庚戌年 (จอธาตุโลหะ)
4667 หรือ 4607
ปฏิทินคอปติก1686–1687
ปฏิทินดิสคอร์เดีย3136
ปฏิทินเอธิโอเปีย1962–1963
ปฏิทินฮีบรู5730–5731
ปฏิทินฮินดู
 - วิกรมสมวัต2026–2027
 - ศกสมวัต1892–1893
 - กลียุค5071–5072
ปฏิทินโฮโลซีน11970
ปฏิทินอิกโบ970–971
ปฏิทินอิหร่าน1348–1349
ปฏิทินอิสลาม1389–1390
ปฏิทินญี่ปุ่นศักราชโชวะ 45
(昭和45年)
ปฏิทินจูเช59
ปฏิทินจูเลียนเกรกอเรียนลบ 13 วัน
ปฏิทินเกาหลี4303
ปฏิทินหมินกั๋วROC 59
民國59年
เวลายูนิกซ์0–31535999

พุทธศักราช 2513 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1970 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันพฤหัสบดีตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีจอ โทศก จุลศักราช 1332 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

ผู้นำประเทศไทย

เหตุการณ์

วันเกิด

ดูสารนิเทศเพิ่มเติมที่: หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2513

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ไม่ทราบ

วันถึงแก่กรรม

ดูสารนิเทศเพิ่มเติมที่: หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2513

รางวัล

รางวัลโนเบล

เข้าถึงจาก "[th.wikipedia.org]"