This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Vinstra vidaregåande skule – Wikipedia

Vinstra vidaregåande skule
KommuneNord-Fron
Beliggenhet

Vinstra vidaregåande skule
61°36′04″N 9°44′07″Ø

Vinstra vidaregåande skule er en skole med 500 elever og 100 tilsatte på Vinstra, som er kommunesentret i Nord-Fron.

Historikk

Fra starten i 1946 hadde Gudbrandsdal offentlege landsgymnas elever fra hele Gudbrandsdalen. Agval Gjelsvik var rektor. Skolen var tidligere hotell eller sanatorium, Furuheim, som var bygget av laftet tømmer i sveitserstil. Skolen hadde reallinje og engelsklinje, fra høsten 1961 også Norrønlinje.

I 1964 ble skolen slått sammen med Fron yrkesskule og Ringebu vidaregåande skule og fikk undervisningstilbud i håndverk, service og industrifag. Skolen skiftet da navn til Gudbrandsdal gymnas.

I 1990-årene og i det nye tusenåret kom det til estetiske studietilbud i musikk, formgiving og media. Skolen skiftet navn til det nåværende Vinstra vidaregåande skule.

Utdanningprogrammene: Studieforbrerende:

  • Musikk, Dans og Drama(MDD/MD)(VG1)

-Musikk(VG2) -Dans(VG2) -Folkemusikk(Landslinja)(VG2)

  • Studiespesialisering(SA)(VG1)

-Realfag(VG2) -Språk, samfunnsfag og økonomi(VG2)

Yrkesfaglige:

  • Bygg og anleggsteknikk(BA)(VG1)

-Byggteknikk(VG2) -Klima-, energi- og miljøteknikk(VG2) -Overflateteknikk(VG2)

  • Elektrofag(EL)(VG1)

-Data og elektronikk(DEL)(VG2) -Dataelektronikkenfaget(VG3) -Elenergi(Ele)(VG2) -Kjøretøy(KJT)(VG2)(Kryssløp fra Teknikk og industriellproduksjon) -Industriteknologi(IND)(VG2)(Krussløp fra Teknikk og industriellproduksjon)

  • Helse og sosialfag(HS)(VG1)

-Barne og ungdomsarbeiderfag(BUA(VG2) -Helsearbeiderfag(HEA)(VG2)

  • Medier og kommunikasjon(MK)(VG1)

-Medier og kommunikasjon(MED)(VG2) -Medier og kommunikasjon-Studieforbrerende(MED)(VG3)

  • Teknikk og industriellproduksjon(TIP)(VG1)

-Arbeidsmaskiner(AMK)(VG2) -Industriteknologi(IND)(VG2) -Kjøretøy(KJT)(VG2)

Generelt for yrkesfag VG3: -Påbygging til generellstudiekompetanse(PBY)(VG3) -Eller du kan velge å gå ut som lærling etter fullført VG2 i 2år. Dataleketronikere er du lærling etter fullført VG3(1,5år)

Litteratur

Eksterne lenker