This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Rappell – Wikipedia

Rappell ned klippevegg ved hjelp av rappellåtter og sittesele.

Rappell innebærer å fire seg ned i bratt terreng eller bygningsfasader ved hjelp av et tau, med dertil egnede hjelpemidler. Det finnes flere måter å gjennomføre en rappell på, avhengig av tilgjengelig utstyr og terrengets og situasjonens karakter.