This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Portal:Den katolske kirke – Wikipedia

Den katolske kirke
Saint Peter's Square from the dome v2.jpg
Den katolske kirke er en samlebetegnelse på de kristne kirker som har paven, nå Frans, som sitt overhode. Den består av 22 særkirker, hvorav «vestkirken» (egentlig: Den latinske kirke, ofte noe tvetydig omtalt som den romersk-katolske kirke) er langt den største med omkring 1 060 000 000 medlemmer (2003). De andre 21 særkirker har samlebetegnelsen katolske kirker av orientalske riter, eller orientalske katolske kirker ('orientalsk' kan erstattes av 'østlig'). Ordet katolsk kommer av gresk katholikos, som betyr allmenn eller universell.
Mer om Den katolske kirke…
Profilert artikkel
CAvGalenBAMS200612.jpg

Grev Clemens August von Galen (født 16. mars 1878 i Dinklage, Oldenburger Münsterland (Storhertugdømmet Oldenburg) i Tyskland, død 22. mars 1946 i Münster) var tysk katolsk biskop av Münster, og senere kardinal. Den konservative biskopens fasthet mot nazismens kirke- og rasepolitikk samt eutanasiprogram gjorde at han fikk tilnavnet Der Löwe von Münster (Münsters løve) på folkemunne. Han ble saligkåret 9. oktober 2005.

Den 26. mars 1934, etter å ha analysert det første året av nasjonalsosialistisk styre i Tyskland, sendte han ut et påskehyrdebrev der han på oppfattende og avklarende måte tok et oppgjør med nazipartiets tvetydige «bekjennelse» til «positiv kristendom». Det samme hyrdebrevet fordømte den nasjonalsosialistiske lære om blod og rase. Jødene i Münster oppfordret etterpå biskopen om å ikke være tale deres sak fra prekestolene, fordi de fryktet at det dermed ville utløses en hevngjerrighet fra nazistenes side som bare ville forverre deres kår.

Galen ble senest fra den gang ansett som motstander av nasjonalsosialistenes kirke- og rasepolitikk. Den lokale nazistiske gauleiter Carl Röver sa den 6. april 1934 at von Galens påskehyrdebrev «gikk lengre enn alle de øvrige» og at «hver setning er diktert av hat mot nasjonalsosialismen».

Profilert bilde
Rome San Pietro in Vincoli 12-1-2011 10-38-51.jpg
Apostelen Peters lenker.
Aktuelle artikler
WJT 099.jpg
Viktige artikler

Kirken i verden
I Norge | I Storbritannia | I Tyskland | Andre land

Enheter
Den hellige stol | Den romerske kurie | Erkebispedømme | Bispedømme | Sogn

Personer
Helgen | Saligkåret | Ærverdig | Guds tjener | Pave | Kardinal | Erkebiskop | Biskop | Prest | Diakon | Munk | Nonne | Legfolk

Annet
Skjærsilden | Avlat | Pavelig ufeilbarlighet | Sakramenter | Messe

Visste du…?
Kategorier

Katolisisme

Pavedømmet | Katolske forvaltningsorganer | Vatikanstaten | Katolske bispedømmer | Den katolske kirke etter område | Katolske ordener

Helgener | Saligkårede| Ærverdig| Guds tjener | Paver | Kardinaler | Katolske biskoper | Katolske prester | Katolske diakoner | Nonner

Katolsk kirkehistorie | Katolske økumeniske konsiler | Konklaver | Konsistorier