This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Oslo bystyre – Wikipedia

Oslo bystyre
Oslo komm.svg
Bystyresalen.JPG
Bystyresalen i Oslo rådhus
System:Byparlamentarisme
Kammer:1
Ordfører:Marianne Borgen (SV)
Varaordfører:Kamzy Gunaratnam (Ap)
Ant. representanter:59
Nettsted:[bystyret.oslo.kommune.no]

██ Rødt (4)

██ Sosialistisk Venstreparti (6)

██ Arbeiderpartiet (12)

██ Miljøpartiet De Grønne (9)

██ Kristelig Folkeparti (1)

██ Venstre (4)

██ Høyre (15)

██ Fremskrittspartiet (3)

Oslo bystyre er Oslo kommunes øverste politiske myndighet. Det er en folkevalgt forsamling med 59 medlemmer, og tilsvarer andre norske kommuners kommunestyre. Bystyrets hovedoppgaver er å legge hovedlinjene for utviklingen av Oslo og byens kommunale tjenester, inkludert fordelingen av de pengene kommunen har til rådighet. Oslo er både kommune og fylke, og dermed ikke et fylkesting. Oslo er delt opp i 15 bydeler som har hvert sitt bydelsutvalg, og bystyret er overordnet disse utvalgene og kan overprøve vedtak gjort i bydelsutvalgene.

Kommunestyrevalget 2019

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Høyre 25,4 −6,4 92 833 −9 049 15 −4
Arbeiderpartiet 20,0 −12,0 73 122 −29 309 12 −8
Miljøpartiet De Grønne 15,3 +7,1 55 772 +29 676 9 +4
Sosialistisk Venstreparti 9,1 +3,7 33 258 +15 813 6 +3
Rødt 7,2 +2,1 26 302 +10 128 4 +1
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 5,8 +5,8 21 346 +21 346 4 +4
Venstre 5,8 −1,1 21 110 −876 4
Fremskrittspartiet 5,3 −0,8 19 272 −39 3 −1
Senterpartiet 2,2 +1,6 7 980 +6 054 1 +1
Kristelig Folkeparti 1,7 −0,7 6 346 −1 481 1
Pensjonistpartiet 0,6 +0,2 2 219 +1 050
Demokratene 0,3 +0,1 968 +228
Helsepartiet 0,2 +0,2 849 +849
Valgdeltakelse/Total 67,6 % 367 389 59
Ordfører: Marianne Borgen (SV) Varaordfører: Kamzy Gunaratnam (Ap)
Merknader: Kilde: valgresultat.no og Oslo kommune

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Utdypende artikkel: Oslo bystyre 2015–2019

Komiteer

Bystyret har, i tillegg til forretningsutvalget og finanskomiteen, fire fagkomiteer som forbereder saker og kommer med anbefalinger til bystyret.[1] Medlemmer til utvalg og komiteene velges fra bystyret, og hvert av bystyrets representanter sitter i en av komiteene:

  1. Finanskomiteen – 11 medlemmer
  2. Helse- og sosialkomiteen – 13 medlemmer
  3. Kultur- og utdanningskomiteen – 11 medlemmer
  4. Byutviklingskomiteen – 13 medlemmer
  5. Samferdsels- og miljøkomiteen – 11 medlemmer

Bystyremøtene holdes normalt siste onsdag i måneden og er normalt åpne for publikum. Bystyrets interne saker og funksjonen som valgkomite ivaretas av forretningsutvalget i Oslo. Kontrollutvalget fører løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av bystyret, og påser at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Bystyrets sekretariat

Utdypende artikkel: Oslo bystyres sekretariat

Bystyrets sekretariat er bystyrets administrasjon og er direkte underlagt ordføreren og Oslo bystyre. Sekretariatet har som hovedoppgave å legge til rette for arbeidet som gjøres i bystyret og bystyrets organer.[2]

Referanser

Eksterne lenker