This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Nordisk korsflagg – Wikipedia

De nordiske flagga. Fra venstre mot høyre: Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark

Nordisk korsflagg, nordisk kors eller skandinavisk kors er et flaggmønster som vanligvis assosieres med flagga til de skandinaviske landa, hvor dette mønsteret oppsto. Korset symboliserer kristendommen, og det ligger sidelengs som et filipkors, med endene av korset helt ut til endene av flagget. Nordiske korsflagg skiller seg fra andre flagg med kors ved at den vertikale stripa i korset er forskjøvet mot flaggstanga.

Det første flagget med denne utforminga var det danske Dannebrog, som for øvrig er verdens eldste nasjonalflagg. Deretter fulgte Sverige, Norge, Finland, Island og enkelte undernasjonale enheter i disse landa. Det norske flagget var det første nordiske korsflagget med tre farger. Selv om mange flagg bruker det samme mønsteret, har de ulik historie og ulik symbolikk.

De nordiske landas nasjonalflagg

Autonome regioner med nordisk korsflagg

Regioner utenfor de nordiske landa med nordisk korsflagg

Litteratur