This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Neume – Wikipedia

Tidlig og senere versjon av neumer og tilsvarende i moderne notasjon.

Neumer var tegn eller symboler over tekst, som ble brukt til å notere enstemmig melodiføring i tidlig middelalder. Hverken tonehøyde eller rytme fremkommer i de tidligste neumer, som kalles «cheironome». Disse viste kun melodiens bevegelser.

Rundt 1000-tallet kom de diastematiske neumer som viste riktig tonehøyde notert på linjer, men som fortsatt manglet notasjon av rytmikk.

Neumen kan ses på som notens forgjenger.

Kilder

www.musikkordboken.no


Hentet fra «[no.wikipedia.org]»