This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Lokalbåt – Wikipedia

Lokalbåt er en båt i trafikk på kortere ruter. Lokalbåtene var bindeledd mellom kystruteskipenes anløpssteder og mindre havner langs kysten og inne i fjordene som ikke hadde anløp av kystruteskip. Trafikken med lokalbåter utviklet seg parallelt med utviklingen av kysttrafikken med dampbåter fra midten av 1800-tallet.

Typer etter dekksarrangement