This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Lia (Gjerstad) – Wikipedia

Husmannsplassen Lia i Gjerstad kommune. Ukjent fotograf. Foto fra Riksantikvarens arkiv.

Lia er en tidligere husmannsplass under gården Melås i Gjerstad kommune i Aust-Agder. Plassen omtales også som Melåslia. Husene på plassen er i årene fram mot 2017 restaurert på en forbilledlig måte og eierne ble i 2018 tildelt Aust-Agder fylkeskommunes kulturvernpris [1]. Plassen ligger uten bilvei i ei bratt li og ble fraflyttet i 1985.

Husmannsplassen er vanskelig å datere, opplysningene varierer mellom 1775 og 1820. Mye tyder på at plassen er ryddet og bebygd en gang mellom 1799 til 1801.

Bygningene består av innhus (våningshus) og uthus med fjøs og løe. Våningshuset er laftet og med utvendig kledning. Det spesielle er at bygningen er isolert med kumøkk mellom tømmerveggen og kledningen, og denne isolasjonsmetoden er også benyttet ved restaureringen. En antar at kumøkka ble bearbeidet på forhånd til en mørtel-liknende konsistens før den ble kastet på veggene. Kledningsbordene ble så spikret på. Rommet mellom tømmer og kledning ble da fylt med kumøkk. Dette ga en tettere og tykkere vegg som også var diffusjonsåpen. Taket ble under restaureringen igjen tekket med flis slik det var tidlig på 1900-tallet[2].

Aust-Agder fylkeskommune og Kulturminnefondet har støttet restaureringen økonomisk.

Dagens eiere vil gjerne at plassen skal brukes til formidling av historien om husmannsplasser og husmannsvesenet.

Referanser

  1. ^ Torgrim Landsverk. [www.husmannsplassen.com]. Besøkt 29.06.2018. 
  2. ^ Torgrim Landsverk m. fl. (2017). «Husmannsplassen Lia i Gjerstad». Fortidsminneforeningen, avd. Aust-Agder, Årsskrift 2017. 

Kilde

  • Fortidsminneforeningen, avd. Aust-Agder, Årsskrift 2017.

Eksterne lenker