This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Land (Oppland) – Wikipedia

Fra Land med Randsfjorden i bakgrunnen

Land er et historisk landskap i Innlandet, beliggende omkring nordre del av Randsfjorden, rundt elvene Dokka og Etnas nedre løp. Administrativt er nå området delt inn i Nordre og Søndre Land kommuner, men geografisk regnes også søndre del av Etnedal og Sør-Aurdal med til Land. Sammen med Hadeland, Toten og Gjøvik utgjør Land regionen Vestoppland.

Land herred var et selvstendig formannskapsdistrikt fra 1837, men ble delt i Nordre og Søndre Land fra og med 1. januar 1848. Ved delingen var det 9 199 innbyggere i distriktet. Land var ett prestegjeld fram til 1. mai 1866, da også det ble delt i Nordre og Søndre Land prestegjeld.[1]

Landskapet Land var basen for Harald Hårfagres krav på Norges trone, og hans far Halvdan Svarte omkom på sin siste ferd over Randsfjorden.

Språklig tilhører dialektene i Land til flatbygdmåleneØstlandet, til forskjell fra Valdrismål i tilgrensende bygdelag.

Referanser

Eksterne lenker