This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Lærlingsenter – Wikipedia

I Kuben yrkesarena har Lærlingsenteret for byggfag i Oslo sine lokaler

Lærlingsenter er et samarbeid mellom ulike opplæringskontorer for å tilrettelegge for lærlinger som skal opp til fag- og svenneprøver innen byggfag, tekniske byggfag og elektrofag

Lærlingsenteret for byggfag i Oslo er et opplæringstilbud administrert av opplæringskontorene, lokalisert på Kuben yrkesarenaØkern 2013.

Lærlingsentrene legger til rette for opplæring og informasjon til lærlinger som skal opp til fag- eller svenneprøve i rørleggerfaget, murerfaget, malerfaget, elektrikerfaget, tømrerfaget, forskalingsfaget, kobber- og blikkenslagerfaget.

Eksterne lenker