This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

HDI – Wikipedia

Dette er en artikkel om selve indeksen. Se Liste over land etter HDI for rangeringen av land etter HDI.
HDI-kategorier for 2019 (2020 rapport).[1]

██ 0.800–1.000 (svært høy)

██ 0.700–0.799 (høy)

██ 0.550–0.699 (medium)

██ 0.350–0.549 (lav)

██ Ingen data

HDI er en engelskspråklig forkortelse for Human Development Index (Indeks for menneskelig utvikling).

HDI brukes på en mer nøyaktig måte enn bruttonasjonalprodukt (BNP) for å måle velstand i ulike land. Mens BNP måler landets produksjon av varer og tjenester, gir HDI et noe mer riktig bilde av velstand, da HDI i tillegg til BNP per innbygger måles ut fra sosiale faktorer, bl.a. forventet levealder og utdanningsnivå. Landene som måles deles opp i tre kategorier; høyt, middels og lavt utviklede land.

HDI ble utviklet av den pakistanske økonomen Mahbub ul Haq (19341998) sammen med Amartya Sen, og blir fra 1990 brukt i FNs årlige rapport Human Development Report. HDI angis på en skala fra 0 til 1, hvor 1 er best.

I rapporten fra 2020 var Norge, Irland og Sveits øverst på listen, mens Niger, Den sentralafrikanske republikk og Tsjad var nederst.[1]

Ny utregningsmåte

Fra 2010 kom FN med en ny måte å utregne HDI, hvor en tar for seg eventuelle skjevfordeling av velstand innen landene:[2]

  • Indeksen for menneskelig utvikling (HDI) justert for skjevfordeling (IHDI), viser den menneskelige utviklingen for en gjennomsnittsinnbygger i et land. Dersom fordelingen av inntekt, tilgang til helse eller utdanning er skjev i et land, vil IHDI bli lavere enn HDI. Ved like stor fordeling av de tre områdene, vil IHDI- og HDI-indeksen være den samme.
  • Indeksen for skjevfordeling mellom kjønnene (mangel på likestilling) fanger opp eventuelle forskjeller i tilgang til reproduktiv helse, medbestemmelse og yrkesdeltakelse mellom kvinner og menn. 1 er full likestilling, mens 0 er mangel på likhet.
  • Den flerdimensjonale fattigdomsindeksen (MPI) angir nød innen utdanning, helse og levestandard. Indeksen kombinerer antallet i nød med graden av nød.

Se også

Referanser

Eksterne lenker

Hentet fra «[no.wikipedia.org]»