This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Europarådet – Wikipedia

Europarådet er ikke tilknyttet Den europeiske union (EU), og må ikke forveksles med Rådet for Den europeiske union og Det europeiske råd, som begge er organer i EU.

Europarådet
Flag of the Council of Europe.svg
TypeInternasjonal organisasjon
Stiftet5. mai 1949
HovedkontorPalace of Europe
GeneralsekretærThorbjørn Jagland
Medlemmer47 stater
Nettsted[www.coe.int]

Flyfoto av Palais de l'Europe, Europarådets hovedkvarter, i Strasbourg.

Europarådet er en traktatfestet, mellomstatlig organisasjon med 47 hovedsakelig europeiske medlemsstater, som har tilsammen 800 millioner innbyggere. Denne organisasjonen ble opprettet den 5. mai 1949, og er dermed blant de tidligste tiltak for europeisk integrasjon som fulgte i kjølvannet av den annen verdenskrig. Haag-kongressen («Congress of Europe») avholdt ett år før er en forløper til Europarådet.[1] Europarådets organer holder til i Strasbourg (Frankrike). Organisasjonen arbeider hovedsakelig med å fremme demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsutvikling i sine medlemsland.

Europarådet var opphavet til Den europeiske menneskerettskonvensjon, som danner grunnlaget for Den europeiske menneskerettsdomstol. Domstolens rettspraksis har vært betydningsfull for utviklingen av menneskerettighetenes stilling i Europa, og den har tjent som modell for menneskerettsdomstoler i andre deler av verden.

Europarådet vedtar både konvensjoner, anbefalinger (rekommandasjoner) og resolusjoner. Organisasjonens to offisielle språk er engelsk og fransk. Europarådets sekretariat har om lag 1 800 ansatte.

Institusjoner

Parlamentarikerforsamlingen

Europarådet har sete i Strasbourg i likhet med Den europeiske unions (EU) parlament. Europarådet består av følgende institusjoner:

  • Generalsekretæren er sjef for Europarådets sekretariat og velges av Parlamentarikerforsamlingen for en periode på fem år. Marija Pejčinović Burić er ny generalsekretær fra 18. september 2019. Hun etterfølger Thorbjørn Jagland som ble valgt til generalsekretær 29. september 2009, og gjenvalgt for fem nye år 24. juni 2014. Dette var første gang en sittende generalsekretær er blitt gjenvalgt. Jagland var leder for Arbeiderpartiet fra 1992 til 2002, statsminister fra 1996 til 1997 og utenriksminister fra 2000 til 2001. Fra 2005 til 2009 var han stortingspresident. Han tok over vervet etter britiske Terry Davis, som tidligere satt i Det britiske parlamentet for Labour. Davis ble valgt som leder i 2004.
  • Ministerkomiteen består av utenriksministrene fra alle de 47 medlemsstatene og er rådets høyeste politiske beslutningsorgan. I Europarådets daglige virke representeres utenriksministrene av de respektive landenes ambassadør til Europarådet. Formannskapet i Ministerkomiteen skifter hvert halvår. Fra mai til november 2019 innehas formannskapet av Frankrike. Norge og daværende utenriksminister Jan Petersen hadde formannskapet i Ministerkomiteen i 2004.
  • Parlamentarikerforsamlingen (PACE) består av parlamentarikere fra medlemslandenes nasjonalforsamlinger. Forsamlingens 318 seter (og like mange varamedlemmer) fordeles proporsjonalt etter innbyggertall. Norge har fem seter i forsamlingen og fem varamedlemmer. Forsamlingens president velges for ett år av gangen. President fra juni 2018 er Liliane Maury Pasquier, Sveits. Forsamlingen avholder én ukes lange sesjoner i Strasbourg fire ganger i året. Norge har fem representanter i parlamentarikerforsamlingen. I perioden 2017-21 representerer følgende stortingsrepresentanter Norge: delegasjonsleder Ingjerd Schou (H), nestleder Lise Christoffersen (A), Espen Barth Eide (A), Emilie Enger Mehl (Sp), Morten Wold (FrP). I tillegg møter følgende fem vararepresentanter: Jette F. Christensen (A), Petter Eide (SV), Silje Hjemdal (FrP), Mudassar Kapur (H), Vetle Wang Soleim (H).
  • Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) ble opprettet i 1950. Hvert av medlemslandene har én uavhengig dommer som sitter for en periode på seks år med mulighet for fornyelse. Dommerne velges av Parlamentarikerforsamlingen. Domstolens president har siden 2007 vært Jean-Paul Costa fra Frankrike.
  • Kongressen for lokale og regionale myndigheter ble dannet i 1994 og består av politikere på lokalt og regionalt plan (kommune- og fylkesnivå).
  • Europarådets menneskerettskommissær velges av Parlamentarikerforsamlingen for en periode på seks år uten mulighet for fornyelse. Nils Muiznieks fra Latvia overtok i 2012 etter Thomas Hammarberg fra Sverige som hadde stillingen i perioden 2006-12.

Europarådet har i tillegg en rekke informasjonskontorer i medlemsstatene.

Europarådet har også en egen utviklingsbank (Council of Europe Development Bank) med sete i Paris. Banken har 40 medlemmer.

Symboler

Europarådets logo på et tysk frimerke.

Europarådet fikk i 1955 laget Det europeiske flagget og bruker dette som sitt offisielle symbol. Flagget har tolv gyldne stjerner, som skal symbolisere perfeksjon, dandert i en sirkel på blå bakgrunn. Flagget ble i 1986 tillatt brukt som symbol også for Den europeiske union. Europarådet har også brukt den europeiske hymne, basert på «Ode til gleden» i siste sats i Beethovens niende symfoni, siden 1972.

For å unngå sammenblanding med EU bruker Europarådet i dag en logo der en «e» er plassert i midten av sirkelen med stjerner.

I forbindelse med Europarådets 15-årsjubileum 5. mai 1964 ble 5. mai offisielt gjort til Europadagen.

Medlemsstater

Da Europarådet ble grunnlagt 5. mai 1949 var det ti medlemsstater, mens organisasjonen i dag har 47. Dermed er alle FN-anerkjente europeiske (og fem asiatiske) stater medlem av Europarådet, med unntak av Hviterussland (diktatur) og Vatikanstaten (teokrati). Sistnevnte land har imidlertid observatørstatus.

██ Opprinnelige medlemsland

██ Senere tiltrådte meldemsland

Merknader til tabellen:
a Regnes også som et av landene som grunnla organisasjonen.
b Kun Vest-Tyskland ble medlem i 1950. Ved gjenforeningen av Tyskland i 1990 etter Berlinmurens fall, ble et helt samlet Tyskland medlem.
c Ble medlem under den midlertidige betegnelsen "the former Yugoslav Republic of Macedonia" (med anførselstegn).[2]
d Ble opprinnelig medlem som Serbia og Montenegro.
Flagg Land Ble medlem
Belgia Belgia Grunnlegger
Danmark Danmark Grunnlegger
Frankrike Frankrike Grunnlegger
Irland Irland Grunnlegger
Italia Italia Grunnlegger
Luxembourg Luxembourg Grunnlegger
Nederland Nederland Grunnlegger
Norge Norge Grunnlegger
Sverige Sverige Grunnlegger
Storbritannia Storbritannia Grunnlegger
Hellas Hellasa 1949-08-099. august 1949
Tyrkia Tyrkiaa 1949-08-099. august 1949
Island Island 1950-03-077. mars 1950
Tyskland Tysklandb 1950-07-1313. juli 1950
Østerrike Østerrike 1956-04-1616. april 1956
Kypros Kypros 1961-05-2424. mai 1961
Sveits Sveits 1963-05-066. mai 1963
Malta Malta 1965-04-2929. april 1965
Portugal Portugal 1976-09-2222. september 1976
Spania Spania 1977-11-2424. november 1977
Liechtenstein Liechtenstein 1978-11-2323. november 1978
San Marino San Marino 1988-11-1616. november 1988
Finland Finland 1989-05-055. mai 1989
Ungarn Ungarn 1990-11-066. november 1990
Polen Polen 1991-11-2626. november 1991
Bulgaria Bulgaria 1992-05-077. mai 1992
Estland Estland 1993-05-1414. mai 1993
Litauen Litauen 1993-05-1414. mai 1993
Slovenia Slovenia 1993-05-1414. mai 1993
Tsjekkia Tsjekkia 1993-06-3030. juni 1993
Slovakia Slovakia 1993-06-3030. juni 1993
Romania Romania 1993-10-077. oktober 1993
Andorra Andorra 1994-11-1010. november 1994
Latvia Latvia 1995-02-1010. februar 1995
Albania Albania 1995-07-1313. juli 1995
Moldova Moldova 1995-07-1313. juli 1995
Nord-Makedonia Nord-Makedoniac 1995-11-099. november 1995
Ukraina Ukraina 1995-11-099. november 1995
Russland Russland 1996-02-2828. februar 1996
Kroatia Kroatia 1996-11-066. november 1996
Georgia Georgia 1999-04-2727. april 1999
Armenia Armenia 2001-01-2525. januar 2001
Aserbajdsjan Aserbajdsjan 2001-01-2525. januar 2001
Bosnia-Hercegovina Bosnia og Hercegovina 2002-04-2424. april 2002
Serbia Serbiad 2003-04-033. april 2003
Monaco Monaco 2004-10-055. oktober 2004
Montenegro Montenegro 2007-05-1111. mai 2007

Observatørstater

Vatikanet, USA, Canada, Japan og Mexico har observatørstatus i Europarådet og kan delta i Ministerkomiteen og i alle mellomstatlige komiteer. De kan også yte økonomiske bidrag til organisasjonens aktiviteter på frivillig basis. Det at USA og Japan har observatørstatus er blitt møtt med kritikk, ettersom disse landene fremdeles praktiserer dødsstraff, og avskaffelse av dødsstraff er et av vilkårene for medlemskap i Europarådet.

Canada, Israel, Mexico og Marokko har observatørstatus til Parlamentarikerforsamlingen og kan delta i dennes sesjoner og komitémøter. Representanter fra Palestinas lovgivende forsamling kan delta i debatter som angår Midtøsten, og representanter fra Nord-Kypros kan delta når øya står på dagsordenen.

Referanser

  1. ^ Grantham, J. T. (1981). British Labour and The Hague ‘Congress of Europe’: National Sovereignty Defended. The Historical Journal, 24(02), 443-452.
  2. ^ «Europarådets statutter». Europarådet. 1949. Besøkt 2008.  Sjekk datoverdier i |besøksdato= (hjelp)

Eksterne lenker