This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Østblokken – Wikipedia

Østblokken i Europa
Blokkene i Europa under den kalde krigen

Østblokken var under den kalde krigen betegnelsen på stater i Øst- og Sentral-Europa med planøkonomi, ettpartistat og som hadde et kommunistisk samfunn som erklært mål. Begrepet inkluderte landene i Warszawapakten under Sovjetunionen dominans.[1][2]

De fleste av regimene i østblokklandene var kontrollert av Sovjetunionen; Ungarn og Tsjekkoslovakia ble også okkupert av Sovjetunionen. I tillegg fantes det land som ble oppfattet som mer nøytrale stater som var styrt av kommunistiske partier, men som likevel klarte å unngå å bli styrt av Sovjetunionen, slik som Albania og Jugoslavia.

Begrepet står i motsetning til begrepet Vestblokken, også omtalt som «den vestlige verden» eller mer retorisk som «Den frie verden», som, grovt regnet, omfattet NATO-landene. Landene i østblokken omtalte seg selv som folkedemokratier og sosialistiske stater. Begrepet «Jernteppet» ble brukt for å markere skillet mellom øst- og vestblokken.

Oversikt over østblokkland

EasternBloc.png
EasternBloc-legend.svg

Warszawapakten

Warszawapakten var en militærallianse som bestod av Sovjetunionens aller nærmeste allierte. Med unntak av Romania blir disse ofte regnet som satellittstater for Sovjetunionen som ikke var fullt selvstendige stater. Pakten ble oppløst i 1991.

Nøytrale østblokkland i Europa

Ofte ble også nøytrale sosialiststater i Europa også betegnet som «østblokkland» i Vesten.

Allierte i andre deler av verden

Sosialistiske stater

Afrika

Amerika

Asia

Ikke-sosialistiske stater

Afrika

Amerika

Asia

Nøytrale stater med nære relasjoner til USSR og østblokken

Referanser

  1. ^ Eastern bloc, The American Heritage New Dictionary of Cultural Literacy, Third Edition. Houghton Mifflin Company, 2005
  2. ^ Hirsch, Donald; Kett, Joseph F.; Trefil, James S. (2002). The New Dictionary of Cultural Literacy. Houghton Mifflin Harcourt. p. 230. ISBN 0618226478.