This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Композитор

Композитор (латынча compositor – түзүүчү– жаратуучу) – музыкалык чыгарма жаратуучу адам. Композиторлук кесип табигый музыкалык жөндөмдү жана атайын билим алууну талап кылат Кыргызстанда Композиторлор Кыргыз улуттук консерваториясында даярдалат 1939-жылдан Кыргызстан композиторлор союзу иштейт.

Колдонулган адабияттар