This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Shatlak's Song

Шатлакхан Илли
English: Shatlak's Song
Şatlaqan Illi

State anthem of the Chechen Republic
Also known asشاتلاقان ىللى
LyricsHodshy-Ahmed Kadyrov
MusicUmar Beksultanov
AdoptedJuly 2010

Song of Shatlak (Chechen: Шатлакхан Илли, Şatlaqan Illi) is the anthem of the Chechen Republic in Russia. It was written by Hodshy-Ahmed Kadyrov and composed by Umar Beksultanov, and it was officially adopted in 2010.

In the Chechen language, "Shatlak" means a "state of great glee" or the "bird of paradise".

Official lyrics

Chechen official

Cyrillic script[1] Latin script IPA transcription
First verse

Харцоно цӏе тесна хийла хьо ягарх,
Нохчийчоь ца йоьжна, гӏаьттина яха.
Кавказан ткъес хилла, маршонан ага,
Хьан лаьттан сий дина яхь йолчу наха.

Xarcono ċe tesna xiyla ẋo yagarx,
Noxçiyçö ca yöƶna ġättina yaxa.
Kavkazan tq̇es xilla, marşonan aga,
Ẋan lättan siy dina yaẋ yolçu naxa.

[xart͡sʷʰɔnʷɔ t͡sʼʲe tʲʰesnə xiːlə ʜʷɔ jagərx |]
[nʷɔxt͡ʃʰiːt͡ʃᶣʰø t͡sʰə ɥøʒnə | ɣætːɪnə jaxə |]
[kʰəvkʰazən tqʼʲes xɪlːə | marʃʷɔnən agə |]
[ʜən lætːən siː dɪnə jəʜ jɔlt͡ʃʰu naxə ‖]

Second verse

Барт болу хьан къаьмнаш – мах боцу беркат!
Хьо йоцург, Нана яц, нохчийн халкъ хьаста.
Тхан дахар, тхан дерзар Даймехкан кхерчахь,
Декъалдар доьхуш ду, Далла беш хастам.

Bart bolu ẋan q̇ämnaş – max bocu berkat!
Ẋo yocurg, Nana yac, noxçiyn xalq̇ ẋasta.
Txan daxar, txan derzar Daymexkan qerçaẋ,
Deq̇aldar döxuş du, Dalla beş xastam.

[bərt bʷɔlu ʜən qʼæmnəʃ | məx bʷɔt͡sʰu bʲerkʰətʰ ‖]
[ʜʷɔ jot͡sʰurg | nanə jət͡sʰ | nʷɔxt͡ʃʰiːn xəlqʼ ʜastʰə ‖]
[txʰən daxər | txʰən dʲerzər dəɪmɛxkən qʲʰert͡ʃʰəʜ |]
[dʲeqʼəldər dᶣøxuʃ du | dalːə bʲeʃ xastʰəm ‖]

Third verse

Башламан баххьашка дайн синош дуьссу.
Органа тулгӏено ненан мотт буьйцу.
Исбаьхьа совгӏат хьо, азаллехь делла!
Шатлакхан илли ду тхуна ницкъ белларг!

Başlaman baxẋaşka dayn sinoş düssu.
Organa tulġeno nenan mott büycu.
Isbäẋa sovġat ẋo, azalleẋ della!
Şatlaqan illi du txuna nicq̇ bellarg!

[bəʃlamən baxʜəʃkʰə dəɪn sɪnʷɔʃ dysːu ‖]
[wɔrgənə tʰulɣɛːnʷɔ nʲenən mʷɔtː byːt͡sʰu ‖]
[ɪsbæʜə sɔʊɣətʰ ʜʷɔ | əzəlʲːeʜ dʲelːə ‖]
[ʃətʰlaqʰən ɪlːɪ du txʰunə nɪt͡sʰq’ bʲelːərg ‖]

Fourth verse

Къинхьегам, хьан хьуьнарш хазделла шайна,
Хьалкъаца лерам бар кхаъ хуьлда хьуна.
Машаран гӏаролехь ирсан некъ тайна,
Сий долуш Нохчийчоь ехийла тхуна!

Q̇inẋegam, ẋan ẋünarş xazdella şayna,
Ẋalq̇aca leram bar qaə xülda ẋuna.
Maşaran ġaroleẋ irsan neq̇ tayna,
Siy doluş Noxçiyçö yexiyla txuna!

[qʼɪnʜʲegəm | ʜən ʜynərʃ xəzdʲelːə ʃəɪnə |]
[ʜəlq’at͡sʰə lʲerəm bər qʰəʔ xyldə ʜunə ‖]
[maʃərən ɣarʷɔlʲeʜ ɪrsən nʲeq’ tʰəɪnə |]
[siː dʷɔluʃ nʷɔxt͡ʃʰiːt͡ʃᶣʰø jexiːlə txʰunə ‖]

In other alphabets

These alphabets have been historically used to write Chechen.

Arabic script (historical)[2] Georgian script (sometimes used in Georgia)[2]

،خارر̤وٓنوٓ ڗە تەسنا خىيلا حوٓ ياگارخ
.نوٓخچىيچوٓ ر̤ا يوٓجنا غاتتىنا ياخا
،كاوكازان تڨەس خىللا، مارشوٓنان اگا
.حان لاتتان سىي دىنا ياح يوٓلچو ناحا

.بارت بوٓلو حان ڨامناش – ماخ بوٓر̤و بەركات
.حوٓ يوٓر̤ورگ، نانا يار̤، نوٓخچىين خالاڨ حاستا
،تخان داخار، تخان دەرسار دايمەقان قەرچاح
.دەڨالدار دوٓخوش دو، داللا بەش خاستام

.باشلامان باخحاشكا داين سىنوٓس دوسسو
.وٓرگانا تولغەنوٓ نەنان موٓتت بوير̤و
.ىسباحا سوٓوغات حوٓ، ازاللەح دەللا
.شاتلاقان ىللى دو تخونا نىر̤ڨ بەللارگ

،ڨىنحەگام، حان حونارش خازدەللا شاينا
.حالڨارا لەرام بار قائ خولدا حونا
،ماشاران غاروٓاەح ىرسان نەڨ تاينا
.سىي دوٓلوش نوٓخچىيچوٓ يەخىيلا تخونا

ხარცონო წე თესნა ხჲლა ჰო ჲაგარხ,
ნოხჩჲჩო ცა ჲოჟნა ღათთინა ჲახა.
ქავქაზან თყეს ხილლა, მარშონან აგა,
ჰან ლათთან სჲ დინა ჲაჰ ჲოლჩუ ნახა.

ბართ ბოლუ ჰან ყჱმნაშ – მახ ბოცუ ბერქათ!
ჰო ჲოცურგ, ნანა ჲაც, ნოხჩჲნ ხალაყ ჰასთა.
თხან დახარ, თხან დერსარ დაჲმეჴან ჴერჩაჰ,
დეყალდარ დოხუშ დუ, დალლა ბეშ ხასთამ.

ბაშლამან ბახჰაშქა დაჲნ სინოშ დჳსსუ.
ორგანა თულღენო ნენან მოთთ ბჳჲცუ.
ისბჱჰა სივღათ ჰო, აზალლეჰ დელლა!
შათლაჴან ილლი სუ თხუნა ნიცყ ბელლარგ!

ყინჰეგამ, ჰან ჰჳნარშ ხაზდელლა შაჲან,
ჰალყაცა ლერამ ბარ ჴაჷ ხჳლდა ჰუან.
მაშარან ღაროლეჰ ირსან ნეყ თაჲან,
სიჲ დოლუშ ნოხჩჲჩო ჲეხიჲლა თხუნა!

Russian translation

Russian is an official language of the Chechen Republic alongside Chechen.

Cyrillic script[3][4][5] Latin script

Как бы ты ни горела огнем несправедливости Чечня,
Ни падала и вставала, чтобы жить.
Молния Кавказа, колыбель свободы,
Берегли честь твоей земли гордые люди.

Согласие между твоими народами – бесценное богатство!
Кроме тебя, нет матери, чтобы приласкать народ Чечни.
Нашу жизнь и нашу кончину в очаге Родины,
Просим, восхваляя тебя, благослови.

На вершину Башлама спускаются души предков.
Волна Аргуна говорит на языке матери.
Великолепный подарок ты, данный нам жизнью!
Песня Шатлака дала нам силу!

Любовь к труду и отваге, уважение народа,
Пусть будет для тебя приятной вестью.
На страже свободы, найдя счастливую дорогу,
Живи для нас, достойная Чечня!

Kak by ty ni gorela ognem nespravedlivosti Čečnja,
Ni padala i vstavala, čtoby žitj.
Molnija Kavkaza, kolybelj svobody,
Beregli čestj tvojej zemli gordyje ljudi.

Soglasije meždu tvoimi narodami – bescennoje bogatstvo!
Krome tebja, net materi, čtoby prilaskatj narod Čečni.
Našu žiznj i našu končinu v očage Rodiny,
Prosim, voshvaljajatebja, blagoslovi.

Na veršinu Bašlama spuskajutsja duši predkov.
Volna Arguna govorit na jazyke materni.
Velikolepnyj podarok ty, dannyj nam žiznjju!
Pesnja Šatlaka dala nam silu!

Ljubovj k trudu i otvage, uvaženije naroda,
Pustj budet dlja tebja prijatnoj vestjju.
Na straže svobody, najdja sčastlivuju dorogu,
Živi dlja nas, dostojnaja Čečnja!

English translation

No matter how unfair the wildfire of injustice in Chechnya,
You kept falling and rising again.
The lightning of Caucasus, the cradle of liberty,
Your honour was kept by your proud people.
The peace between your peoples is priceless wealth!
There is no other motherland for the Chechens.
Our lives and our deaths in the heart of our homeland,
We beg you to bless.
The ancestors' souls descend to Bashlam's peak.
The wave of Argun speaks our mother tongue.
Our lives blessed us with a great gift — you!
Shatlak's song gave us strength!
Love for work and courage, respect for all peoples,
Let this be pleasant news for you.
The Guardian of freedom, who has found its path
Live for us, oh worthy Chechnya![6]

Regulations

The anthem of the Chechen Republic is performed when the head of the Chechen Republic assumes office after taking the oath; at the opening and closing of the republic's Parliament meetings; during the official ceremony of lifting the national flag; and during ceremonies of meetings and wires of delegations of foreign countries, intergovernmental organizations, and official visits to the republic by foreign head of states.

The anthem can also be played during the openings and closings of monuments, memorials, ceremonial meetings, holiday meetings, during other solemn and protocol events held by the state authorities of Chechnya, local self-government bodies, and state NGOs.

Additionally, the anthem is performed during official ceremonies during sports competitions in the Chechen Republic in accordance with the rules of holding these competitions (in particular, at the first and last home game of the "Terek Football Club" season).

See also

References

  1. ^ The official website of the Head and Government of the Chechen Republic.
  2. ^ a b [www.omniglot.com]
  3. ^ [minpromchr.ru]
  4. ^ [www.dussh2-argun.ru]
  5. ^ Магомадов, Валид (2017-09-05). Памятка сотруднику ППСП. ISBN 9785457984783.
  6. ^ Information agencies - Chechnya Today.

External links