This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

List of diplomatic missions of Turkey

Map of countries with Turkish representations

This is a list of diplomatic missions of Turkey, including consulates-general. In 1793, the first permanent Turkish embassy was established by Ottoman Sultan Selim III in London.[1]

The Republic of Turkey, which had a total of 39 missions abroad in 1924, is now represented by 233 official missions, excluding honorary consulates, throughout the world.[2][3] Of these missions, 135 are embassies, 13 are permanent representations, 84 are consulates-general and one is a trade office.[4] According to the Global Diplomacy Index "2016 Country Ranking", Turkey is the sixth country, only after the P-5 members, in number of worldwide representations.[5]

It is also the only country to have an embassy in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC); no other country recognizes TRNC as a sovereign state. It does not have an embassy in Armenia, a neighbouring country, because the two countries have not yet established diplomatic relations.

Of the 236 Turkish ambassadors in service as of March 2016, 37 are women.[6]

Algeria Turkish Embassy in Algiers, Algeria
Eritrea Turkish Embassy in Asmara, Eritrea
Serbia Turkish Embassy in Belgrade, Serbia
Germany Turkish Embassy in Berlin, Germany
Germany Turkish Consulate-General in Hamburg, Germany
Germany Turkish Consulate-General in Hanover, Germany
Turkish Embassy in The Hague, Netherlands
Finland Turkish Embassy in Helsinki, Finland
United Kingdom Turkish Embassy in London, England
Somalia Turkish Embassy in Mogadishu, Somalia
Russia Turkish Embassy in Moscow, Russia
Norway Turkish Embassy in Oslo, Norway
Canada Turkish Embassy in Ottawa, Canada
France Turkish Embassy in Paris, France
Czech Republic Turkish Embassy in Prague, Czech Republic
Latvia Turkish embassy in Riga, Latvia
Russia Turkish Consulate–General in Saint Petersburg, Russia
Bulgaria Turkish Embassy in Sofia, Bulgaria
Republic of Macedonia Turkish Embassy in Skopje, Macedonia
Sweden Turkish Embassy in Stockholm, Sweden
Australia Turkish Consulate–General in Sydney
Israel Turkish Embassy in Tel-Aviv, Israel
Greece Turkish Consulate–General in Thessaloniki, Greece
Japan Turkish Embassy in Tokyo, Japan
Malta Turkish Embassy in Valletta, Malta
Austria Turkish Embassy in Vienna, Austria
United States Turkish Embassy in Washington, D.C., US
Poland Turkish Embassy in Warsaw, Poland
Croatia Turkish Embassy in Zagreb, Croatia

Africa

Host country Мission Head
 Algeria Adnan Keçeci
 Angola Hamit Osman Olcay
 Benin Turgut Rauf Kural
 Botswana İbrahim Mete Yağlı
 Burkina Faso Aydın Sefa Akay
 Cameroon Hüsnü Murat Ülkü[9]
 Chad Ahmet Kavas
 Republic of the Congo Can İncesu
 Côte d'Ivoire Yalçın Kaya Erensoy
 Democratic Republic of the Congo Bekir Uysal
 Djibouti Hasan Yavuz
 Egypt
Mehmet Akif Özdemir
 Eritrea Fırat Sunel
 Ethiopia U.Kenan İpek
 Gabon Nurdan Bayraktar Golder[16]
 The Gambia Ali Rıza Özcoşkun
 Ghana Aydın Nurhan
 Guinea Vehbi Esgel Etensel
 Kenya H. Avni Aksoy
 Libya Ali Kemal Aydın
Ali Sait Akın
 Madagascar Artemiz Sümer
 Mali Hikmet Renan Şekeroğlu
 Mauritania Musa Kulaklıkaya
 Morocco Uğur Arıner
 Mozambique Aylin Taşhan
 Namibia Murat Ahmet Yörük
 Niger Hüseyin Özdemir
 Nigeria Ali Rıfat Köksal
 Rwanda Mehmet Raif Karaca
 Senegal Zeynep Sibel Algan
 Somalia C. Kani Torun
 South Africa Kaan Esener
 South Sudan Haluk Ağca
 Sudan Erdoğan Kök
 Tanzania Ali Davutoğlu
 Tunisia Ömer Gücük
 Uganda Sedef Yavuzalp
 Zambia Ahmet Şemseddin Arda
 Zimbabwe Kadir Hidayet Eriş

Americas

Host country Мission Head
 Argentina Taner Karakaş
 Brazil Hüseyin Diriöz
Mehmet Özgün Arman
 Canada Selçuk Ünal
Ali Rıza Güney
 Chile Naciye Gökçen Kaya
 Colombia Engin Yürür
 Costa Rica Ali Findik
 Cuba Hasan Servet Öktem
 Dominican Republic Aydın Evirgen
 Ecuador Korkut Güncen
 Guatemala Vehbi Esgel Etensel
 Mexico Ahmet Acet
 Panama Kadriye Şanıvar Olgun
 Peru Ferda Akkerman
 United States Serdar Kılıç
Ömür Budak
Ramis Şen
Ferhat Alkan
Raife Gülru Gezer
Özgür Kıvanç Altan
Ertan Yalçın
 Venezuela Şule Öztunç

Asia

Host country Мission Head
 Afghanistan Basat Öztürk
Güneş Yeşildağ
 Azerbaijan Alper Coşkun
Haluk Ağca
Ali Rıza Akıncı
 Bahrain Ahmet Ülker
 Bangladesh Devrim Öztürk
 Brunei Fikret Oğuz Ateş
 Cambodia
 People's Republic of China Murat Salim Esenli
Batu Kesmen
Haldun Tekneci
Deniz Eke
 Georgia Zeki Levent Gümrükçü
Engin Arıkan
 India Burak Akçapar
Murat Ahmet Yörük
 Indonesia Murat Adalı
 Iran Ümit Yardım
Mehmet Doğan
Yunus Belet
Ali Tolga Kaya
 Iraq Yunus Demirer
Aydın Selcen
Faruk Kaymakcı
Ahmet Yazal
 Israel Şakir Özkan Torunlar
 Japan Serdar Kılıç
 Jordan Sedat Önal
 Kazakhstan Nevzat Uyanık
Korhan Küngerü
Rıza Kağan Yılmaz
 South Korea Arslan Hakan Okçal
 Kuwait Mehmet Hilmi Dedeoğlu
 Kyrgyzstan Nejat Akçal
 Lebanon İnan Özyıldız
 Malaysia Serap Ataay
 Mongolia Murat Karagöz
 Myanmar Murat Yavuz Ateş
 Oman Mehmet Hayri Erol
 Pakistan Babür Hızlan
Murat Mustafa Onart
 Palestine Hüsnü Gürcan Türkoğlu
 Philippines Hatice Pınar Işık
 Qatar Hakkı Emre Yunt
 Saudi Arabia Ahmet Muhtar Gün
Salih Mutlu Şen
 Singapore Hakkı Taner Seben
 Sri Lanka İskender Kemal Okyay
 Syria
 Republic of China (Taiwan) İsmet Erikan
 Tajikistan Mehmet Munis Dirik
 Thailand Ahmet Oğuz Çelikkol
 Turkmenistan Şevki Mütevellioğlu
 United Arab Emirates Şefik Vural Altay
Ümit Yalçın
 Uzbekistan Sertaç Sönmezay
 Vietnam Ahmet Akif Oktay
 Yemen Fazlı Çorman

Europe

Host country Мission Head
 Albania Hidayet Bayraktar
 Austria Mehmet Hasan Göğüş
Cemal Erbay
Gürsel Evren
Tayyar Kağan Atay
 Belarus Cevat Nezihi Özkaya
 Belgium Mehmet Hakan Olcay
Emir Barış Ulusoy
Mustafa Kemalettin Eruygur
 Bosnia and Herzegovina Cihad Erginay
Tolga Bermek
 Bulgaria Süleyman Gökçe
Niyazi Evren Akyol
Şener Cebeci
 Croatia Ahmet Tuta
 Czech Republic Ahmet Necati Bigalı
 Denmark Mehmet Dönmez
 Estonia Ahmet Ülker
 Finland Adnan Başağa
 France Hakkı Akil
H. Ege Türemen
Deniz Erdoğan Barım
İhsan Emre Kadıoğlu
Serdar Cengiz
Korkut Tufan
Volkan T. Vural
 Germany H. Avni Karslıoğlu
Ahmet Başar Şen
Hüseyin Emre Engin
Alattin Temür
Şule Özkaya
Ufuk Ekici
Mehmet Fatih Ak
Mehmet Günay
Serhat Aksen
Aslan Alper Yüksel
Mesut Koç
Ufuk Gezer
Asip Kaya
Ahmet Akıntı
 Greece Kerim Uras
Osman İlhan Şener
İsmail Sefa Yüceer
Hakan Aytek
Tuğrul Biltekin
 Holy See Prof. Dr. Mehmet Paçacı
 Hungary Şakir Fakılı
 Ireland Necip Egüz
 Italy Aydın Sezgin
Aylin Sekizkök
 Kosovo Kıvılcım Kiliç
 Latvia Hayri Hayret Yalav
 Lithuania Aydan Yamancan
 Luxembourg S. Levent Şahinkaya
 Macedonia Ömür Şölendil
 Malta Ayşe Sezgin
 Moldova Mehmet Selim Kartal
 Montenegro M. Niyazi Tanılır
 Netherlands Sadık Arslan
Ahmet Yazal
Yunus Belet
Togan Oral
Northern Cyprus Northern Cyprus Halil İbrahim Akça
 Norway Esat Şafak Göktürk
 Poland Yusuf Ziya Özcan
 Portugal Ebru Barutçu Gökdenizler
 Romania Ömür Şölendil
Ali Bozçalışkan
 Russia
Sabri Tunç Angılı
Deha Erpek
Beste Pehlivan Sun
Tanju Bilgiç
 Serbia Mehmet Kemal Bozay
 Slovakia L. Gülhan Ulutekin
 Slovenia Serra Kaleli
 Spain Ömer Önhon
Emir Salim Yüksel
 Sweden Ömer Kaya Türkmen
  Switzerland Mehmet Tuğrul Gücük
Nurdan Bayraktar Golder
Aslı Oral
 Ukraine Yönet Can Tezel
Hatice Nur Sağman
 United Kingdom Abdurrahman Bilgiç
Semih Lütfi Turgut
Emirhan Yorulmazlar

Oceania

Host country Мission Head
 Australia Reha Keskintepe
S. Mehmet Apak
Gülseren Çelik
 New Zealand Damla Yeşim Say

International Organizations

Host organisation Mission Head
 European Union İzzet Selim Yenel
 NATO Mehmet Fatih Ceylan
United Nations UN Office Mehmet Ferden Çarıkçı
WTO Mehmet Haluk Ilıcak
ICAO Çağatay Erciyes
 United Nations Yaşar Halit Çevik
OECD Mithat Rende
UNESCO Hüseyin Avni Botsalı
Europe Council of Europe Erdoğan Şerif İşcan
OSCE Tacan İldem
United Nations UN Office Emine Birnur Fertekligil

See also

External links

References

 1. ^ "From Rep. of Turkey Ministry of Foreign Affairs". 
 2. ^ "From Rep. of Turkey Ministry of Foreign Affairs". 
 3. ^ [1]
 4. ^ "T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan". 
 5. ^ "Global Diplomacy Index – Country Rank". 
 6. ^ "Türkiye'nin Afrika açılımında kadın atılımı". 
 7. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçiliği". 
 8. ^ a b c d e f g h i [2]
 9. ^ "T.C. Resmi Gazete". 
 10. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Brazavil Büyükelçiliği". 
 11. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Kinşasa Büyükelçiliği". 
 12. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Cibuti Büyükelçiliği". 
 13. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçiliği". 
 14. ^ "Türkiye Cumhuriyeti İskenderiye Başkonsolosluğu". 
 15. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Addis Ababa Büyükelçiliği". 
 16. ^ "T.C. Resmi Gazete". 
 17. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Nairobi Büyükelçiliği". 
 18. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Trablus Büyükelçiliği". 
 19. ^ Consulate–General of Turkey in Benghazi Archived 19 August 2010 at the Wayback Machine.
 20. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Rabat Büyükelçiliği". 
 21. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Abuja Büyükelçiliği". 
 22. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Dakar Büyükelçiliği". 
 23. ^ "TURKEY - Turkey opens consulate in Somalia". 
 24. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Pretorya Büyükelçiliği". 
 25. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Hartum Büyükelçiliği". 
 26. ^ "Türkiye Cumhuriyeti T.C. Tunus Büyükelçiliği". 
 27. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Kampala Büyükelçiliği". 
 28. ^ [3]
 29. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Buenos Aires Büyükelçiliği". 
 30. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Brazilya Büyükelçiliği". 
 31. ^ "Turkish Embassy in Ottawa". 
 32. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Santiago Büyükelçiliği". 
 33. ^ "Türkiye Cumhuriyeti San Hose Büyükelçiliği". 
 34. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Santo Domingo Büyükelçiliği". 
 35. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Meksiko Büyükelçiliği". 
 36. ^ "Turkish Embassy in Washington, D.C." 
 37. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Boston Başkonsolosluğu". 
 38. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Şikago Başkonsolosluğu". 
 39. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Houston Başkonsolosluğu". 
 40. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu". 
 41. ^ "Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu". 
 42. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Karakas Büyükelçiliği". 
 43. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği". 
 44. ^ of Turkey in Ganja[permanent dead link]
 45. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosluğu". 
 46. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Manama Büyükelçiliği". 
 47. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Dakka Büyükelçiliği". 
 48. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği". 
 49. ^ "Türkiye Cumhuriyeti T.C.Guanco Başkonsolosluğu". 
 50. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosluğu". 
 51. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Şanhay Başkonsolosluğu". 
 52. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Tiflis Büyükelçiliği". 
 53. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Batum Başkonsolosluğu". 
 54. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Yeni Delhi Büyükelçiliği". Archived from the original on 14 June 2010. 
 55. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği". 
 56. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği". 
 57. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Tebriz Başkonsolosluğu". 
 58. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Urumiye Başkonsolosluğu". 
 59. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği". 
 60. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği". 
 61. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyükelçiliği". 
 62. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükelçiliği". 
 63. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Aktau Başkonsolosluğu". 
 64. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu". 
 65. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçiliği". 
 66. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçiliği". 
 67. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği". 
 68. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Beyrut Büyükelçiliği". 
 69. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur Büyükelçiliği". 
 70. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Ulanbator Büyükelçiliği". 
 71. ^ [4]
 72. ^ "Türkiye Cumhuriyeti İslamabad Büyükelçiliği". 
 73. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Karaçi Başkonsolosluğu". 
 74. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu". 
 75. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçiliği". 
 76. ^ "Türkiye Cumhuriyeti T.C. Riyad Büyükelçiliği". 
 77. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosluğu". 
 78. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Singapur Büyükelçiliği". 
 79. ^ "ZAMAN". [permanent dead link]
 80. ^ Embassy of Turkey in Syria Archived 23 January 2009 at the Wayback Machine.
 81. ^ Consulate–General of Turkey in Aleppo Archived 17 August 2011 at the Wayback Machine.
 82. ^ Foreign Missions > Republic of Turkey TURKISH TRADE OFFICE IN TAIPEI
 83. ^ "Türkiye Cumhuriyeti T.C. Duşanbe Büyükelçiliği". 
 84. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Aşkabat Büyükelçiliği". 
 85. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Abu Dabi Büyükelçiliği". 
 86. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Dubai Başkonsolosluğu". 
 87. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği". 
 88. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Hanoi Büyükelçiliği". 
 89. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Sana Büyükelçiliği". 
 90. ^ "Embassy of Turkey in Albania". Archived from the original on 23 January 2009. 
 91. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği". 
 92. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Bregenz Başkonsolosluğu". 
 93. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Salzburg Başkonsolosluğu". 
 94. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Viyana Başkonsolosluğu". 
 95. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Minsk Büyükelçiliği". 
 96. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği". 
 97. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Başkonsolosluğu". 
 98. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Anvers Başkonsolosluğu". 
 99. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliği". 
 100. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği". 
 101. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Burgaz Başkonsolosluğu". 
 102. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu". 
 103. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçiliği". 
 104. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçiliği". 
 105. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Kopenhag Büyükelçiliği". 
 106. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Tallin Büyükelçiliği". 
 107. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Helsinki Büyükelçiliği". 
 108. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Ambassade de Turquie". 
 109. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Lyon Başkonsolosluğu". 
 110. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Marsilya Başkonsolosluğu". 
 111. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Paris Başkonsolosluğu". 
 112. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Strazburg Başkonsolosluğu". 
 113. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği". 
 114. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosluğu". 
 115. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosluğu". 
 116. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosluğu". 
 117. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosluğu". 
 118. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Hamburg Başkonsolosluğu". 
 119. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Hannover Başkonsolosluğu". 
 120. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Karlsruhe Başkonsolosluğu". 
 121. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Mainz Başkonsolosluğu". 
 122. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosluğu". 
 123. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosluğu". 
 124. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu". 
 125. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Stuttgart Başkonsolosluğu". 
 126. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçiliği". 
 127. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosluğu". 
 128. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Atina-Pire Başkonsolosluğu". 
 129. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosluğu". 
 130. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçiliği". 
 131. ^ "Türkiye Cumhuriyeti T.C. Dublin Büyükelçiliği". 
 132. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği". 
 133. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Consolato di Turchia a Milano". 
 134. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçiliği". 
 135. ^ "Turkey the first country to open a consulate general in Kosovo". 
 136. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Riga Büyükelçiliği". 
 137. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Vilnius Büyükelçiliği". 
 138. ^ "Turkish Embassy in Skopje". 
 139. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Kişinev Büyükelçiliği". 
 140. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçiliği". 
 141. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Deventer Başkonsolosluğu". 
 142. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam Başkonsolosluğu". 
 143. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği". 
 144. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Oslo Büyükelçiliği". 
 145. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçiliği". 
 146. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Lizbon Büyükelçiliği". 
 147. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçiliği". 
 148. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Köstence Başkonsolosluğu". 
 149. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği". 
 150. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Kazan Başkonsolosluğu". 
 151. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Генеральное Консульство Турецкой Республики В Новороссийске". 
 152. ^ "Türkiye Cumhuriyeti St. Petersburg Başkonsolosluğu". 
 153. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçiliği". 
 154. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Bratislava Büyükelçiliği". 
 155. ^ "Turkish Embassy in Ljubljana". 
 156. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliği". 
 157. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Barselona Başkonsolosluğu". 
 158. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Stokholm Büyükelçiliği". 
 159. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Bern Büyükelçiliği". 
 160. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Cenevre Başkonsolosluğu". 
 161. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Zürih Başkonsolosluğu". Archived from the original on 29 October 2009. 
 162. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği". 
 163. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği". 
 164. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu". 
 165. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Kanberra Büyükelçiliği". 
 166. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Melburn Başkonsolosluğu". 
 167. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Sidney Başkonsolosluğu". 
 168. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Wellington Büyükelçiliği". 
 169. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği". 
 170. ^ "Türkiye Cumhuriyeti NATO Daimi Temsilciliği". 
 171. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği". 
 172. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği". 
 173. ^ "Türkiye Cumhuriyeti ICAO Daimi Temsilciliği". 
 174. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği". 
 175. ^ "Türkiye Cumhuriyeti OECD Daimi Temsilciliği". 
 176. ^ "..::UNESCO Türkiye Milli Komisyonu::." 
 177. ^ "Türkiye Cumhuriyeti Strazburg Daimi Temsilciliği". 
 178. ^ "Türkiye Cumhuriyeti AGİT Daimi Temsilciliği". 
 179. ^ "Türkiye Cumhuriyeti BM Viyana Daimi Temsilciliği".