This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

List of Chinese administrative divisions by highest point

People's Republic of China

This is a list of the first-level administrative divisions of the People's Republic of China (PRC), including all provinces, autonomous regions, special administrative regions and municipalities, in order of their highest points.

Rank Division Location Altitude in m (ft)
1 Tibet Chomolungma (Mount Everest) 8,848 (29,029)
2 Xinjiang Qogir (K2) 8,611 (28,251)
3 Sichuan Mount Gongga 7,556 (24,790)
4 Qinghai Bukadaban Feng 6,860 (22,501)
5 Yunnan Kawagebo 6,740 (22,113)
6 Gansu Altyn-Tagh 5,798 (19,022)
7 Taiwan Yushan 3,952 (12,966)
8 Shaanxi Mount Taibai 3,767 (12,356)
9 Inner Mongolia Main Peak, Helan Mountains 3,556 (11,664)
Ningxia
11 Hubei Shennong Peak 3,105 (10,184)
12 Shanxi Mount Wutai 3,058 (10,033)
13 Guizhou Jiucaiping 2,900 (9,512)
14 Hebei Mount Xiaowutai 2,882 (9,453)
15 Jilin Baekdu Mountain 2,744 (9,003)
16 Chongqing Mount Guangtou 2,685 (8,806)
17 Henan Laoyachan'ao 2,414 (7,918)
18 Beijing Mount Ling 2,303 (7,554)
19 Fujian Mount Huanggang, Wuyi Mountains 2,157 (7,075)
Jiangxi
21 Guangxi Mount Mao'er 2,141 (7,022)
22 Hunan Mount Huping 2,099 (6,885)
23 Zhejiang Huangmao Peak 1,921 (6,301)
24 Guangdong Shikengkong 1,902 (6,239)
25 Anhui Lianhua Peak, Huangshan Mountains 1,873 (6,143)
26 Hainan Mount Wuzhi 1,867 (6,124)
27 Heilongjiang Mount Datudingzi 1,690 (5,543)
28 Shandong Jade Emperor Peak, Mount Tai 1,545 (5,068)
29 Liaoning Mount Huabozi 1,336 (4,382)
30 Tianjin Jiushan Peak 1,078 (3,536)
31 Hong Kong Tai Mo Shan 957 (3,139)
32 Jiangsu Mount Yuntai 625 (2,050)
33 Macau Coloane Alto 172 (564)
34 Shanghai Mount Dajin 103 (338)

References