This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Kaba Ma Kyei

ကမ္ဘာမကျေ
English: Till the End of the World
Kaba Ma Kyei
'Kaba Ma Kyei' sheet music.jpg

National anthem of  Myanmar
Also known as"Kaba Ma Kyay" (English: "Till the End of the World")
LyricsSaya Tin, 1947
MusicSaya Tin, 1930
Published20 July 1930
Adopted22 September 1947
Audio sample
"Kaba Ma Kyei" (instrumental, abridged)

"Kaba Ma Kyei" (ကမ္ဘာမကျေ [ɡəbà mə tɕè]; English: "Till the End of the World") is the Burmese national anthem and has been the national anthem of Myanmar since 1947. It consists of two parts, the first is a traditional Burmese style section, before transitioning into the second half, a Western-style orchestra.

History

The melody and lyrics were written by Saya Tin[1] and adopted as the Burmese national anthem in 1947.

According to the 2008 Constitution of Myanmar, the complete version of "Kaba Ma Kyei" is specified as consisting of both the traditional Burmese style and Western-style sections.[2] The complete version is usually used on domestic occasions.[3]

A long-standing tradition is that those who sing Kaba Ma Kyei bow at the end, as a show of respect for the nation and its state anthem.

Lyrics

Burmese lyrics

Burmese script
IPA transcription
MLC transcription

တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေ၊
တို့ပြည်၊ တို့မြေ၊
များလူခပ်သိမ်း၊ ငြိမ်းချမ်းစေဖို့၊
ခွင့်တူညီမျှ၊ ဝါဒဖြူစင်တဲ့ပြည်၊
တို့ပြည်၊ တို့မြေ၊
ပြည်ထောင်စုအမွေ၊ အမြဲတည်တံ့စေ၊
အဓိဋ္ဌာန်ပြုပေ၊ ထိန်းသိမ်းစို့လေ။

(ကမ္ဘာမကျေ၊ မြန်မာပြည်၊
တို့ဘိုးဘွား အမွေစစ်မို့ ချစ်မြတ်နိုးပေ။)
ပြည်ထောင်စုကို အသက်ပေးလို့ တို့ကာကွယ်မလေ၊
ဒါတို့ပြည် ဒါတို့မြေ တို့ပိုင်နက်မြေ။
တို့ပြည် တို့မြေ အကျိုးကို ညီညာစွာတို့တစ်တွေ
ထမ်းဆောင်ပါစို့လေ တို့တာဝန်ပေ အဖိုးတန်မြေ။
[2]

[təjá m̥ja̰ ta̰ lʊʔ laʔ tɕʰɪ́ɰ̃ nɛ̰ mə θwè]
[do̰ pjè do̰ mjè]
[mjá lù kʰaʔ θeɪ́ɰ̃ ɲeɪ́ɰ̃ dʑáɰ̃ zè bo̰]
[seɪʔ tù ɲì m̥ja̰ wàda̰ pʰju sɪ̀ɰ̃ dḛ pjè]
[do̰ pjè do̰ mjè]
[pjì daʊ̀ɰ̃ zṵ ʔəmwè ʔəmjé tì da̰ɰ̃ zè]
[ʔədeɪʔtʰàɰ̃ pjṵ bé tʰeín θeín zo̰ lè]

[ɡəbà mətɕè mjəmà pjè]
[do̰ bó bwá ʔəmwè sɪʔ mo̰ tɕʰɪʔ mjaʔ nó bè]
[pjì dàʊɰ̃ zṵ ɡò ʔəθeʔ pé lo̰ do̰ kà ɡwɛ̀ məlè]
[dà do̰ pjè dà do̰ mjè do̰ pàɪɰ̃ dɛ̰ mjè]
[do̰ pjè do̰ mjè ʔətɕó ɡò ɲì ɲà zwà do̰ dədwè]
[tʰáɰ̃ sʰàʊɰ̃ bà zo̰ lè do̰ tà wʊ̀ɰ̃ bè ʔəpʰó tàɰ̃ mjè]

ta.ra: hmya. ta. lwat lap hkrang: nai. ma. swi
tui. prany tui. mre
mya: lu hkap sim: ngim: hkram: se hpo.
cit tu nyi hmya. wada. hpyu sang dai. prany
tui. prany tui. mre
prany htaung cu. a mwi a.mrai: tany tam. se
a.dhi.hta:n pru. pe htin: sim: sui. le

kam.bha ma.kye / mran.ma prany /
tui. bhui: bwa: a.mwe cac mui. hkyac mrat nui: pe //
prany htaung su. kui a.sak pe: lui. tui. ka kwai ma.le /
da tui. prany da tui. mre to. puing nak mre //
tui. prany tui. mre a.kyui: kui nyi nya cwa tui. ta.twe
htam: hsaung pa sui. le to. ta wan pe a. hpui: tan mre //

English translation

Official English translation[4] Poetic translation of the second verse Literal translation of the second verse

Accompanied with justice and freedom;
our nation, our motherland.
To bring peace to all people;
the nation having equal right and pure policy,
our nation, our motherland.
Let us preserve with vow
for perpetuity of our heritage of the Union.

𝄆 As long as the world exists, we love Myanmar,
the true heritage of our ancestors. 𝄇
We shall safeguard the Union by sacrificing our lives.
This is our nation, our motherland and our own land.
Let us serve unitedly for the interest of our nation, our motherland.
That is our duty for the precious land.

𝄆 We shall love, forevermore
Burma the land of our fathers of yore! 𝄇
Giving our lives for our union we fight,
This is our country, our land, ours by right.
We, for her the tasks responsibly shoulder,
As we'll stand in duty to this, our precious land.[5]

𝄆 Until the world ends up shattering, long live Myanmar!
We love our land because this is our real inheritance. 𝄇
We will sacrifice our lives to protect our country,
This is our nation, this is our land and it belongs to us.
Being our nation and our land, let us do good causes to our nation in unity!
And this is our very duty to our invaluable land.

References

  1. ^ "Kaba Ma Kyei" at nationalanthems.info
  2. ^ a b Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008) Chapter 13 State Flag, State Seal, National Anthem and the Capital. Article 439 (a). Page 176. (in Burmese)
  3. ^ Close down on Myanmar National Radio[permanent dead link]
  4. ^ "The National Anthem Law, 21 Oct 2010" (PDF). Online Burma/Myanmar Library. April 2, 2019.
  5. ^ "National Anthem of Myanmar". AnthemWorld.com.

External links