This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Bible translations into the languages of Russia

Traditionally Russia used the Old Church Slavonic language and Slavonic Bible, and in the modern era Bible translations into Russian. The minority languages of Russia usually have a much more recent history, many of them having been commissioned or updated by the Institute for Bible Translation.

Bible translations into the languages of Russia include:

Avar

The Bible is being translated into Avar language (North Caucasian) of the Caucasus by the Institute for Bible Translation. The first portion in Avar, John, was published in 1979, Mark followed in 1996, Luke and Acts in 2000, Proverbs in 2005, the complete New Testament in September 2008, and Genesis in 2011.[1][2] Work on the Old Testament continues.

Azerbaijani

Bashkir

N. Bobnikrov supervised a translation of the four gospels into Bashkir. This was published by the British and Foreign Bible Society in 1902. The Institute for Bible Translation is currently working on a new translation. The New Testament is almost ready to be published.

Translation John 3:16
BFBS 1902 Анын ӧсӧн Хоӟай донйаны шул тикте йаратты, ул ӱӟене йангыӟ тыуган Улын, Ага эшӓнеӱсе ѓӓр-кем ѓа лӓк булмаѓын, мӓҥѓе теректек алѓын, тиб бирӟе.

Belarusian

Buryat

Chuvash

A new translation into the Chuvash language was initiated by the Russian Bible Society in the 1990s, coordinating New Testament translation carried out by the Baptist churches and the Old Testament translation carried out by the Russian Orthodox Church.[3] The completed Bible translation was published in 2009.[4]

Translation John (Иоанн) 3:16
British and Foreign Bible Society, 1911 Турӑ Тӗнҕене пит йуратнӑ: Хӑйӗн пертен пӗр ывӑлне те панӑ: Ӑна ӗненекенсем пӗри те ан пӗтҕӗр, ӗмӗрлӗх пурӑнӑҫла пулҕҕӑр, тенӗ.
IBT, 2009 Тӗнчене питӗ юратнӑран Турӑ Хӑйӗн пӗртен-пӗр Тӑван Ывӑлне панӑ. Ҫакна Вӑл ӗненекенӗсем пӗри те ан пӗтчӗр тесе, ӗмӗрлӗх пурӑнӑҫлӑ пулччӑр тесе тунӑ.

Crimean Tatar

A portion of the Bible was first published in Crimean Tatar by the British and Foreign Bible Society prior to 1912. The Institute for Bible translation has been translating the Bible into Modern Crimean Tatar. Jonah was published in 1978, Matthew in 1985, Luke, John, Acts and James in 1996, Matthew again in 2006, Proverbs and Ecclesiastes in 2007, the four gospels and Acts in 2008, Genesis, Exodus and Deuteronomy in 2009 and Psalms in 2011.

Translation John (Юхан) 3:16
BFBS (pre 1912) زيرا اللە دنيايى شوياە سوديكە كندو بريجل اوغين ويردى تاكە ھر آڭا اينانان ھلاڪ اولميا امّا ابدى خياتە مالڪ اولا.
IBT 2008 Чюнки Алла дюньяны ойле севди ки, Озюнинъ бирден-бир огълуны берди, Онъа инангъан эр бир адам гъайып олмасын, лякин эбедий омюрни алсын.

Gagauz

The Institute for Bible Translation is translating the Bible into the Gagauz language.

Translation John (İoan) 3:16
IBT, 2006 Zerä Allah ölä pek sevdi bu dünneyi, ani verdi biricik Oolunu, ki herkezi, kim inanacek Ona, kaybelmesin, ama diveç yaşasın.

Kalmyk Oirat

Koryak

The first portion of the Bible in Koryak language (Chukotko-Kamchatkan family), selections from Luke, was published by Institute for Bible Translation in 1995. This was followed by the whole gospel in 2005, and the first 17 verses of John in 2008.

Komi

The first full Bible in the Komi language was issued in 1823 in Saint-Petersburg by the Russian Bible Society. There were also the 1885 edition of the Bible and a translation of the New Testament made in 1970-80s. Though these three editions gave rise to complaints and in 2008 the Institute for Bible Translation issued a modern translation of the Bible.[5]

Kryashen

Nikolay Ilminsky, a Russian Orthodox priest and missionary, was the first who greatly promoted translations of the Bible into the minority languages of the Russian Empire including the Tatar dialect of the Christianized Tatars, called the Kryashens. He and his colleagues translated and issued the Gospels (1891), the Psalter (1892), and the Epistles (1907), though the full translation was not completed. Unlike the dialect of the Muslim Tatars, who used the Arabic scripts then, the Kryashen dialect (language) has used and still uses its own version of the Cyrillic alphabet, which slightly differs from the modern Standard (Kazan) Tatar alphabet, and also has minor peculiarities in vocabulary and grammar. In 2005 the Russian Bible Society published a modern translation of the New Testament in Kryashen.[6][7]

Kumyk

Hassan Beg Effendi Mutsaloff's gospel of Matthew in Kumyk was published in 1888, followed by Mark in 1897.

The Institute of Bible Translations New Testament was published in 2007. Genesis and Proverbs followed in 2008.

Translation John (Югьан) 3:16
Institute for Bible Translation 2007 Аллагь дюньяны олай сюе чи, Оьзюню биргине-бир Уланын огъар берип къойду. Уланына иман салагъан гьар ким оьлмесин учун, даимлик яшав алсын учун, О шолай этди.

Shor

Shor is a Turkic language spoken by about 10,000 people in the Kemerovo Province in south-central Siberia. The Institute for Bible Translation published the first Bible portion in Shor language, Luke 2:1-20 in 2000. In 2004 they published Mark, and in 2008 John 1:1-17. The full gospel of John was published in 2011.

Tatar

The New Testament in the Kryashen dialect of the Tatar language was first issued at the end of the 19th century (see above). The Institute for Bible Translation is working on a modern translation, the New Testament of which has already been published. Jehovah's Witnesses have published Инҗил. Яңа дөнья тәрҗемәсе, a translation of the Christian Greek Scriptures (the New Testament).

Translation John 3:16
IBT Modern translation Чөнки Аллаһы дөньяны шулкадәр яратты ки, Улына иман китерүче беркем һәлак булмасын өчен, бәлки мәңгелек тормыш алсын өчен, Үзенең бердәнбер Улын бирде.
Transliteration Śönki Allahı dön'yanı šulkadär yarattı ki, Ulına iman kiterüśe berkem hälak bulmasın öśen, bälki mäŋgelek tormıš alsın öśen, Üzeneŋ berdänber Ulın birde.
Инҗил. Яңа дөнья тәрҗемәсе Чөнки Аллаһы дөньяны шулкадәр ярата ки, Улына иман итүче беркем һәлак булмасын өчен, ә мәңгелек тормыш алсын өчен, үзенең бердәнбер Улын бирде.

Tuvan

The Institute for Bible Translation has published a Tuvan translation of the Bible. They published Mark in 1996, Luke and Acts in 1997, the whole New Testament in 2001, Ruth, Esther, Jonah and Lamentations in 2003, and the Pentateuch, Proverbs and Psalms in 2005. The complete Bible was published in 2011.[2]

Translation John (Иоанның) 3:16
Institute for Bible Translation (2001) Оглунга бүзүрээн кижи бүрүзү өлбезин, харын мөнге амыдыралдыг болзун дээш, Бурган Бодунуң эр чаңгыс Оглун берипкен. Ооң бо делегейниң улузунга ынакшылы ол хире болган-дыр.
Transliteration Oglunga büzüreen kiži bürüzü ölbezin, xarın mönge amıdıraldıg bolzun deeš, Burgan Bodunuŋ er čaŋgıs Oglun beripken. Ooŋ bo delegeyniŋ uluzunga ınakšılı ol xire bolgan-dır.

Wakhi

The translation of the Bible into Wakhi language has begun in Moscow. The first publication of a biblical text into Wakhi, was an excerpt from the Gospel of Luke (2:1-20) in a book on the birth of Jesus in the 80 languages of the peoples of the CIS, (IBT, 2000. p. 68-69). In 2001 the Institute for Bible Translation published 1,500 copies of Selections from Luke.[citation needed]

Translation Lord's Prayer, from Luke 11:2-4
Latin script Yiso yavər x̆atəy: «Sayišt i dəo carəv, x̆anəv: „Ey bzыrgwor Tat ki də osmonət cəy! Ti bəzыrg nung bər olam ыmыt! Ləcər dəwroni Ti podšoyi ɣ̆at-ət, zəmin-ət zəmon də hыkmi taw ыmыt! Spo rыsq-ət rыzi sakər nəsib car! Cə spo gənoən šəxs! Sak bə kuy, ki sakər šakiɣ̆, cə kərk! kыx̆ter baxṣ̌əṣ̌ carən. Cə bandi nafs-ət awasən, Cə waswasayi Iblisən saki niga δыr!“»
Cyrillic alphabet Йисо йавəр х̌атəй: «Сайишт ҙи дəо царəв, х̌анəв: „Ей бзыргв̌ор Тат ки дə осмонəт цəй! Ти бəзырг нунг бəр олам ымыт! Лəцəр дəв̌рони Ти подшойи г̌ат-əт, зəмин-əт зəмон дə ҳыкми тав̌ ымыт! Спо рысқ-əт рызи сакəр нəсиб цар! Цə спо гəноəн шəхс! Сак бə куй, ки сакəр шакиг̌ цə кəрк! Кых̌тəр бахш̣əш̣ царəн. Цə банди нафс-əт ав̌асəн, Цə в̌асв̌асайи Иблисəн саки нига д̌ыр!“»

Sakha

An edition of the Gospels into the Sakha language (Yakut language) was prepared by the Kazan Missionary Society at the expense of the British and Foreign Bible Society, two were finished in 1897. The four gospels were completed in June 1898, and an edition of 3,000 was printed at Kazan.

Currently a new full translation of the Bible sponsored by the International Bible Society is being done by the well-known writer Nikolai Luginov, with assistance from a professional translator, Aita Shaposnikova. The New Testament was published in 2004 and reprinted in 2008. The psalms were published in January 2010.

Translation John 3:16
International Bible Society, 2008 Таҥара бу аан дойдуну ол курдук таптаан, Бэйетин Төрөппүт Сођотох Уолун, Кинини итеђэйэр ханнык бађарар киһи өлбөтүн, бараммат олохтонорун туһугар, биэрбитэ».
Transliteration Taŋara bu aan doydunu ol kurduk taptaan, Beyetin Töröppüt Soğotox Uolun, Kinini iteğeyer xannık bağarar kihi ölbötün, barammat oloxtonorun tuhugar bierbite.
Kazan, 1898 Тан̨ара а̄н дойдуну солкурдук тапта̄быта, арай Бӓйӓтін соб соготох тӧро̄бӱт Уолун, бары Кініӓхӓ ітӓгӓйӓччі ол́бӧтӱн, хата ӧрӱтӱн ты̄нна̄х буоллун діӓн, а̄н дойдуга біӓрбітӓ.

See also

References

  1. ^ "News of Bible Translation 2008". Institute for Bible translation, Russia/CIS. Retrieved 22 May 2012.
  2. ^ a b "News of Bible Translation 2011". Institute for Bible translation, Russia/CIS. Retrieved 22 May 2012.
  3. ^ UBS World Report, November 1995, 10-11.
  4. ^ Перевод Священного Писания на чувашский язык [Translation of the Holy Scriptures into the Chuvash language]. Российское Библейское общество (in Russian). Retrieved 22 May 2012.
  5. ^ Шведские ученые перевели Евангелие на язык коми. ИА «Православие на Северной земле» (in Russian). 2008-09-24. Retrieved 1 October 2012.
  6. ^ Перевод Нового Завета на кряшенский язык (in Russian). Российское Библейское Общество. Retrieved 1 October 2012.
  7. ^ В Казани состоялась презентация Нового Завета на кряшенском языке (фоторепортаж) (in Russian). Официальный сайт Казанской епархии «Православие в Татарстане». 2005-12-23. Retrieved 1 October 2012.[permanent dead link]