This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Wikipedie:Diskuse o smazání – Wikipedie

Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Oprávnění k mazání a obnovování stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek;
 • přesunem na na některý sesterský projekt (například Wikislovník, Wikiknihy).

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{Wikipedie:Diskuse o smazání/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{Wikipedie:Diskuse o smazání/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit paměť serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání

Uzavření diskuse

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat, u šablon a modulů dojde i ke smazání dokumentační podstránky.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse

Jak přidat argument nebo komentář

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání

Šablona:ZOK, Šablona:ZPr a Šablona:ObčZ

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Dvorapa (diskuse) 6. 5. 2019, 20:20 (CEST)
Uzavření diskuse
nestandartní: 23. 5. 2019 (prodlouženo pro nedostatek názorů)

Doporučená řešení

 • Nevím – skoro nevyužívané citační šablony (ObčZ: 0, ZPr: 2, ZOK: 3, přičemž za poslední měsíce se počty nijak nezměnily) a mohou odvádět pozornost od té hlavní Šablona:Citace Sbírky zákonů, na druhou stranu slouží jako zjednodušení pro její vložení a mohou tak být užitečné. Co si myslí komunita o těchto šablonách? --Dvorapa (diskuse) 6. 5. 2019, 20:20 (CEST)
 • Spíše smazat – nevyužívané, oproti tomu hlavní je využívaná dost. Sic slouží jako zjednodušení, ale také jsou takměř nepoužívané. Pokud by se ale některá využití hlavní šablony nahradila těmito zjednodušenými šablonami, měly by zůstat.Ján Kepler (diskuse) 18. 5. 2019, 13:11 (CEST)
  Jak už jsem se snažil o něco níže naznačit, ta „hlavní“ šablona má fakticky jiné využití. --Vlout (diskuse) 18. 5. 2019, 15:39 (CEST)
 • Když se nevyjádřil Shlomo, tak můj názor zní ponechat, alespoň tedy ZOK a ZPr, které jsou využity v článcích. Jde o jiné použití, než u citace Sbírky zákonů, a jejich ponechání ničemu nevadí. Podrobněji níže. --Vlout (diskuse) 19. 5. 2019, 07:13 (CEST)
 • Ponechat – šablony nejsou příliš využívané, ale nejsou ani nevyužité. Argumenty pro smazání IMHO nezazněly spíše žádné, jejich existence ničemu nepřekáží. Je pro mě trochu matoucí, že ač šablony využívají standardní citační šablonu, např. v článku Per rollam nejsou vůbec využity jako reference, nýbrž jako interní odkaz v textu (ale třeba v článku Komanditní společnost už jsou to klasické reference). Možná by stálo za vyjasnění, jestli je ten či onen způsob použití vhodný, přípustný, doporučený, taky by stálo za to ty šablony v dokumentacích vzájemně zodkazovat, aby o jejich existenci bylo větší povědomí a třeba se víc využily. Ale proti samotné existenci šablon nic z toho nesvědčí. --Bazi (diskuse) 25. 5. 2019, 17:07 (CEST)

Komentáře

Jestliže lze něco udělat lépe a v našem případě na to existuje "hlavní" šablona, nevidím v těchto šablonách smysl. Doporučené řešení zatím nedávám. Ján Kepler (diskuse) 6. 5. 2019, 20:23 (CEST)

Teoreticky by třeba mohly sloužit k substituci té hlavní šablony. Ovšem když jsem se před měsícem pokoušel těch 5 výskytů substituovat, byl jsem revertován. --Dvorapa (diskuse) 6. 5. 2019, 20:29 (CEST)

Pokud šablona používá/může používat základní citační šablonu a částečně ji předvyplnit, má její existence smysl, protože může zjednodušovat práci editorům. Zejména u často používaných zdrojů, jakými základní zákony být můžou. Je ovšem potřeba, aby takovou šablonu znali a využívali wikipedisté, kteří se příslušným oborům soustavněji věnují. Případně by možná bylo možno otestovat míru využití těchto zdrojů, aniž by využívaly takto zjednodušenou šablonu. A pokud by to bylo technicky možné, třeba je roboticky nahradit zjednodušenou šablonou. --Bazi (diskuse) 6. 5. 2019, 20:27 (CEST)

Tyto (na rozdíl od OZ nebo TrZ, které třeba sám rád používám pro citace paragrafů uvnitř článků) sice používané nejsou, ale také asi ničemu nevadí. Vzhledem k neužívanosti by tedy mohly být smazány, stejně jako ponechány, dobré by ale nicméně určitě bylo upozornit jejich zakladatele a poprosit o názor. Krom toho musím upozornit, že je nelze zaměnit s šablonou Citace Sbírky zákonů, neboť tato odkazuje na jen původní, nenovelizované a tedy již zastaralé znění daných zákonů (pročež je i chybně nazvána tato diskuse, neboť necitují Sbírku, ale vlastní zákony). --Vlout (diskuse) 6. 5. 2019, 22:22 (CEST)

Zmiňoval jsem ji proto, že všechny tři tuto šablonu vkládají. --Dvorapa (diskuse) 6. 5. 2019, 22:26 (CEST)
To ano, ale není to vlastně moc vhodné, protože všechny tyto zákony již byly vícekrát novelizovány, čili citovat nějaký paragraf a odkazovat na něco jiného… Buď lze používat odkazy typu Zákony pro lidi, nebo počkat, až jednou bude elektronická Sbírka s konsolidovaným zněním. Ostatně proto je také používám jen v tom prvním příkladu užití. Je to šikovné, něco jako šablony, které vkládají věk, vlaječky, zvýraznění a podobné nikoli zásadní, ale užitečné věci. --Vlout (diskuse) 6. 5. 2019, 22:36 (CEST)
@Shlomo: Dobrý postřeh, zmiňuji. --Dvorapa (diskuse) 6. 5. 2019, 22:26 (CEST)

Pro nedostatek názorů prodlužuji diskusi do 23. 5. 2019. --Vachovec1 (diskuse) 16. 5. 2019, 22:28 (CEST)


Rodokmeny biblických postav

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Shlomo (diskuse) 12. 5. 2019, 22:11 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení

 • Smazat – Stránka již byla navržena ke smazání před šesti lety, viz WP:Diskuse o smazání/Šablona:Adam a Eva. Nejprve se jednalo o šablonu, jejímž obsahem bylo grafické znázornění rodinných vztahů biblických postav pomocí syntaxe určené pro vytváření tabulek (prostřednictvím šablony {{Rodokmen}} a souvisejících). Později byla na základě připomínek doplněna o doprovodný text s „referencemi“ a přemístěna do hlavního prostoru, kde byla ponechána s tím, že „by už mohla splňovat kritéria ozdrojovaného článku“. Již v diskusi přitom hojně zazněly názory, že stávající podoba stránky je nevyhovující a je třeba ji přepracovat. Krátce po uzavření diskuse práce na „článku“ ustaly a k žádnému výraznějšímu přepracování nedošlo. V poslední době jsem si všiml, že se na stránce objevily technické problémy a naprostá většina schémat tvořících její obsah se nezobrazovala. Podle následné diskuse pod technickou lípou je to způsobeno nadměrným využíváním šablon vedoucím k překorčení technických limitů softwaru a zprovoznění stránky bez zásadního přepracování její koncepce zřejmě není možné. Původní záměr autora není ze zdrojového kódu článku lidsky čitelný, proto se domnívám, že šance na přepracování článku je nyní prakticky nulová. Nefunkční schémata následně odmazal JAn Dudík, v článku nyní zůstal pouze doprovodný text (výčet rodinných vztahů) s poznámkovým aparátem odkazujícím prakticky výhradně na biblický text a jiné primární zdroje, které jsou pro zdrojování na Wikipedii nevhodné. Článek tedy nesplňuje WP:CWN#Wikipedie není sbírkou nahodilých informací ani WP:OV#Upřednostňujte sekundární zdroje a navrhuji jej smazat, popř. přesunout do uživatelského prostoru Standazx, má-li tento o stránku stále ještě zájem.--Shlomo (diskuse) 12. 5. 2019, 22:11 (CEST)
 • Smazat. Pro wikipedii to není, možná by se to uplatnilo na wikiknihách.--Hnetubud (diskuse) 13. 5. 2019, 18:42 (CEST)
 • smazat/přesunout na wbooks – smazat jen tehdy, pokud by se přesunu na wikiknihy nikdo neujal, což by zabralo docela dost práce, protože ani wikiknihy nejsou sbírkou nahodilých informací.Ján Kepler (diskuse) 14. 5. 2019, 20:56 (CEST)/upravil Ján Kepler (diskuse) 18. 5. 2019, 13:07 (CEST)
 • Smazat – viz zdůvodnění navrhovatele. Nefunkční schémata sice byla z článku odstraněna, ovšem i tak obsahuje výhradně genalogické záznamy zdrojované pouze primárními zdroji. Tedy smazat s odkazem na WP:CWN. --Vachovec1 (diskuse) 15. 5. 2019, 10:59 (CEST)
 • smazat - porušuje Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není adresář bod 2, viz navrhovatel. --Wikipedista:BobM d|p 16. 5. 2019, 11:17 (CEST)
 • Smazat - dle WP:CWN, jak již bylo zmíněno. Pokud by někdo chtěl mermomocí obsah zachovat, doporučuji řádně přepracovat do encyklopedického stylu (a změnit název na encyklopedicky vhodný). Nedoporučuji ani přesun na sesterský projekt, kam podle mě tohle nepatří úplně stejně jako to nepatří sem. --Dvorapa (diskuse) 16. 5. 2019, 23:43 (CEST)
 • Smazat - všechno podstatné je výše. --janbery (diskuse) 18. 5. 2019, 18:01 (CEST)
 • Přesunout na Wikiknihy (spíše zachovat) – jsem pro přesunutí na Wikiknihy (pokud tedy bude alespoň minimální zájem; WP:SCOPE). Myslím, že sesumírované vztahy mezi biblickými postavy je užitečné – graficky rodokmen nemáme, pro zájemce o genealogii zas o mnoho jednodušší, než to pracně extrahovat z množství biblických knih (Gn, Ex, Nu, Joz, 1Kr, 2Kr…), takže by byla škoda to nenávratně smazat. Jinak mít tu genealogii biblických postav postavenou na primárních zdrojích mi přijde normálnější než obdobné pasáže v článcích ze světa Pána prstenů, Harryho Pottera apod. (A to říkám jako velký Tolkienův příznivec.) — Draceane diskusepříspěvky 20. 5. 2019, 15:46 (CEST)

Komentáře

Kontroverzní ruské zákony

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 16. 5. 2019, 11:06 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení

 • Smazat – článek porušuje Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není sbírkou nahodilých informací a Wikipedie:Nezaujatý úhel pohledu, viz Diskuse:Kontroverzní ruské zákony. Toto nepatří na Wikipedii. --Wikipedista:BobM d|p 16. 5. 2019, 11:06 (CEST)
 • Smazat – plný souhlas s navrhovatelem. Nemám k tomu co dodat. --Vachovec1 (diskuse) 16. 5. 2019, 11:10 (CEST)
 • Ponechat, možná přepracovat na seznam. Článek obsahuje (by měl / v ideálu bude obsahovat) soupis všech zákonů, které vyvolali prokazatelně kontroverze a kritiku uvnitř země i mimo ni. Kritérium je tedy jasné, o nahodilém výběru nebo POV nelze hovořit. --Palu (diskuse) 16. 5. 2019, 11:24 (CEST)
  Vhodná mi přijdou i řešení nastíněná Bazim. --Palu (diskuse) 16. 5. 2019, 14:41 (CEST)
  Pasáž jsem vrátil do Vladimir Putin, odkud byla původně bez větší diskuse vyčleněna. --Palu (diskuse) 16. 5. 2019, 16:37 (CEST)
  Bylo revertováno s tím, že zákony nesouvisí přímo s Putinem, proto jsem rozšířil daný oddíl v článku Putinismus. --Palu (diskuse) 16. 5. 2019, 17:02 (CEST)
  V článku Putinismus by to vcelku mohlo mít své místo, dokud nemáme články o jednotlivých vládních a volebních obdobích ruské vlády/parlamentu. --Bazi (diskuse) 24. 5. 2019, 13:38 (CEST)
 • Sloučit – podle historie článku je patrné, že vznikl tak trochu účelově k odsunutí kontroverzních zákonů z článku o Vladimiru Putinovi. Nicméně soudím, že v současné podobě by naopak mělo dojít ke sloučení (navrácení). Např. v případě biografických článků o českých premiérech máme samostatné články o jejich jednotlivých vládách, kam se umisťují různé jejich vládní počiny, i ty kontroverzní. Pokud se v tomto případě jedná o vládní legislativu, pak by taky mohly pasáže o jednotlivých kontroverzních zákonech náležet do článků o vládách. Případně do příslušné sekce v obecnějším článku Putinismus. Je dost dobře možné, že si dokonce každý jednotlivý zákon zaslouží vlastní článek - tak jako např. Ruský zákon proti LGBT propagandě. Jsou-li totiž ty zákony i mezinárodně kontroverzní, nepochybně o nich bude existovat velké množství zdrojů, které by byly s to doložit jejich encyklopedickou významnost. Každopádně článek koncipovaný jako ten současný „Kontroverzní ruské zákony“ považuji spíše za nevhodný, viz navrhovatelovy argumenty. Vlastně mě trochu překvapuje, že kolega Vlout sáhl k přejmenování původně koncipovaného článku Zákonodárství Ruska na takto zúženě pojatý název, který sice lépe odpovídá současnému obsahu, zato je méně vhodný. Původní záměr totiž mohl být také životaschopný, musel by ho ovšem někdo naplnit dalším (tím hlavním) obsahem. --Bazi (diskuse) 16. 5. 2019, 12:00 (CEST)
  Přesunuto bylo z důvodu toho, že bylo zjevné, že článek nebude obsahovat nic jiného, než kontroverzní ruské zákony, resp. že byl takto od počátku založen a tedy jen nevhodně pojmenován.--Vlout (diskuse) 16. 5. 2019, 19:54 (CEST)
 • Smazat – také souhlasím s navrhovatelem, ať jde o Rusko či jakoukoliv jinou zemi, takto by články na Wikipedii vypadat neměly. Jirka.h23 (diskuse) 16. 5. 2019, 14:55 (CEST)
 • Smazat – souhlas s navrhovatelem, kontroverznost je příliš obecné kritérium pro vytvoření samostatného článku.--Ladin (diskuse) 16. 5. 2019, 14:58 (CEST)
 • Smazat – každý zákon v každé zemi bude vždy pro nějakou skupinu lidí spojenou názorově nebo sociálně kontroverzní. Kdybychom byli důslední, museli bychom takový seznam vytvářet pro každý stát. Zábavné by to bylo třeba pro Severní Koreu.--Gortyna (diskuse) 16. 5. 2019, 15:27 (CEST)
  Tak asi nemusíme trvat na vedení takového seznamu jako samostatného článku. Nicméně smazat ho bez náhrady by trochu připomínalo cenzuru kritiky daného státu/režimu. --Palu (diskuse) 16. 5. 2019, 16:51 (CEST)
 • Smazat – také ode mne plný souhlas s navrhovatelem. Jsem také rozhodně proti postupu kolegy Palua, který všechny ty podle něho „kontroverzní“ zákony dnes strčil do článku o Putinovi, který je podepsal. To nelze akceptovat, tam to také nepatří. Kam bychom došli, kdybychom akceptovali domněnku, že hlavy států jsou zodpovědné za všechny zákony svých zemí, které usnesla jejich legislativa. Krom toho jsou ve světě i jinde, nejenom v Rusku, velmi kontroverzní zákony, se kterými nesouhlasí mj. orgány EU (např. uzákoněné sankce USA vůči Íránu), ale článek o tom nemáme a asi nebudeme mít. Nahodilý výběr zákonů jako v tomto článku je velké manko. --Zbrnajsem (diskuse) 16. 5. 2019, 17:59 (CEST)
  Je tedy skutečně paradoxní, že wikipedista, který článek nejprve založil, sám podporuje jeho (beznáhradné?) smazání. O čempak to asi vypovídá, se můžeme jen domnívat. Ad příkladmé sankce, např. mezinárodní sankce v průběhu ukrajinské krize tu v klidu mají samostatný článek a o těch amerických vůči Íránu zase pojednává článek na enWiki United States sanctions against Iran, takže jej případně stačí jen přeložit, pokud Vám tu chybí. Úctyhodný rozsah kategorie Russian law na anglické Wikipedii by Vás možná také překvapil. --Bazi (diskuse) 16. 5. 2019, 18:17 (CEST)
  Klidně si překládejte a zakládejte články, když máte na to čas, kolego Bazi. Co a jak jsem já založil, to snad nemusím pořád vědět. Ať si kolega Palu ten text schová, ale smazat by se to mělo. --Zbrnajsem (diskuse) 16. 5. 2019, 18:45 (CEST)
  A na základě čeho? Na základě cenzury kritiky oblíbeného diktátora? Připomínám, že Wikipedie není cenzurována. Jako samostatný článek, který jste vy založil, to neobstojí. Jako součást kapitoly kritika putinismu určitě ano. --Palu (diskuse) 17. 5. 2019, 07:58 (CEST)
  Udržování encyklopedické úrovně není cenzurou. Ani by nebylo cenzurou, kdyby někdo smazal Putin chujlo!, článek, který eklatantně porušuje několik pravidel Wikipedie, je ale Váš oblíbený, kolego Palu. --Zbrnajsem (diskuse) 17. 5. 2019, 08:57 (CEST)
  Aha :D --Palu (diskuse) 17. 5. 2019, 08:59 (CEST)
  Na tom mnou jmenovaném příkladu se přesvědčivě ukazuje, kdo tady dodržuje pravidla Wikipedie a kdo si je vykládá po svém. Kdysi jsem napsal, že Francouzi ten ostudný článek nemají. To je asi tím, že dodržují základní společenská pravidla. Ale tady jde hlavně o kompilát, který v dané podobě vznikl jako nouzové řešení, když jste Vy, kolego Palu, nechtěl ustoupit od nesprávného zařazení do článku o Putinovi. V této podobě bude dobře, když bude smazán. --Zbrnajsem (diskuse) 17. 5. 2019, 09:37 (CEST)
STOP CHAT Wikipedie není diskusní fórum, respektujte to, prosím. Děkujeme za pochopení. STOP CHAT

Nerozhrabávejte tu nesouvisející dávné spory o Putin chujlo!. Argumentujte konstruktivně a k věci. --Bazi (diskuse) 17. 5. 2019, 13:08 (CEST)

To bylo k věci. Řeči o cenzuře, asi mířené na mne, jsem musel kontrovat s poukazem na kolegovy problematické editace.
STOP CHAT Wikipedie není diskusní fórum, respektujte to, prosím. Děkujeme za pochopení. STOP CHAT

--Zbrnajsem (diskuse) 17. 5. 2019, 14:09 (CEST)

 • Smazat – článek je hodnotící, což na Wikipedii nepatří. @Zbrnajsem:: Nedejte se otrávit. --Chalupa (diskuse) 21. 5. 2019, 19:08 (CEST)

+: Určitě ne, tohle co se tady dělo, mne z míry nevyvede. Díky za povzbuzení, kolego Chalupo. --Zbrnajsem (diskuse) 21. 5. 2019, 22:06 (CEST)

 • Smazat, v současné podobě neudržitelné. Případně lze Vyčlenit z tohoto pseudoseznamu do samostatných článků zákony, u kterých je doložena EV.--Rosičák (diskuse) 21. 5. 2019, 20:09 (CEST)
 • Smazat – viz navrhovatelJán Kepler (diskuse) 24. 5. 2019, 07:19 (CEST)

Komentáře

Článek by mi ani tak nevadil (nezatěžuje se zbytečně článek o Putinovi); vadí mi nepřesný název. Když se jmenuje "ruské zákony", pak by to podle názvu měly být i kontroverzní zákony přijaté za carů počínaje knížetem Vladimírem nebo alespoň za celou dobu od rozpadu SSSR; zde se jedná pouze o Putinovo období a to jen od roku 2012. Výraz "kontroverzní" je velice vágní - mělo by být již z názvu jasné, zda vyvolaly oficiální odpor mezinárodní či jen ruské opozice. To by mělo být zcela precizně řečeno už v první větě. Takhle to dělá dojem osobních názorů převážně redaktorů českého tisku.--Svenkaj (diskuse) 17. 5. 2019, 18:41 (CEST)


Morgomir

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
— Draceane diskusepříspěvky 23. 5. 2019, 20:53 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení

 • Smazat – kdyby to byl nový článek, byl by na Urgentní ověření (a zřejmě i Významnost). Postava z fiktivního díla, která není v něm samém obsažena, ale je pouze zmíněna v odvozené počítačové hře. Celkově množství informací, které nestačí ani na encyklopedický článek. — Draceane diskusepříspěvky 23. 5. 2019, 20:53 (CEST)
 • Smazat − Nesplňuje ani dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje. --janbery (diskuse) 23. 5. 2019, 21:16 (CEST)
 • Smazat Tolkienovo dílo mám celkem načteno a podle mě je jediný pojmenovaný Prstenový přízrak Khamûl (nepočítáme-li černokněžného krále Angmaru). --F.ponizil (diskuse) 23. 5. 2019, 21:29 (CEST)
 • Smazat - viz argumenty výše. -- Tento příspěvek přidal Hugo (diskusepříspěvky)
 • Smazat – Postava, která se objevila jen v několika počítačových hrách a v jedné knize od Johna Ronalda Reuela Tolkiena se vůbec neobjevila je ukázkou toho, že významnost nesplňuje. Nesplňuje tedy dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje (jak je uvedeno výše), také nevíme zda je všechno v článku napsané opravdu tak jak má být. Ještě k tomu je to skoro subpahýl. Ján Kepler (diskuse) 24. 5. 2019, 05:49 (CEST)

Komentáře

Sám článek uvádí:

Zmínky o postavě pocházejí zřejmě jen z počítačových her jako je The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth 2 Rise of the Witch King a informace o ní nejsou knižně ani filmově potvrzeny.

— Draceane diskusepříspěvky 23. 5. 2019, 20:53 (CEST)