This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Portál:Stromy – Wikipedie

Lipa-vektor.svg

Strom (arbor) je růstová forma vyšších rostlin. Prýt (nadzemní část) stromu se skládá ze zdřevnatělé nevětvené spodní části - kmene, který se v určité výšce nad zemí dělí na jednotlivé větve (na rozdíl od keře, kde k větvení dochází již u země, nebo těsně nad zemí). Horní část stromu, kde dochází k větvení, se nazývá koruna. Přesnou definici pojmu strom (nebo keř) není možné vymezit kvůli velké diverzitě rostlin. Někdy je proto výhodnější používat termín stromovitá forma. Různý způsob větvení dává každému druhu charakteristický tvar. Tento tvar může být dále ovlivněn prostředím, ve kterém daný strom roste (zda roste osamoceně nebo uvnitř porostu – lesa). Na povrchu stromu je kůra, která může mít různou podobu, od tenké několikamilimetrové, až po rozbrázděnou mnohavrstevnou kůru, která se postupně odlupuje. Takto rozbrázděná kůra se nazývá borka. Pod kůrou se nachází lýko, které je v podstatě jedinou živou částí kmene. Lýkem prochází sítkovice, které rozvádí organické látky po celé rostlině. Největší část kmene je vyplněna dřevem, což je v podstatě mrtvá hmota cév, skládající se z celulózyligninu. Mezi lýkem a dřevní částí se nalézá kambium, které se významně podílí na růstu kmene.

celý článek »

Článek měsíce

Větévka jedle korejské s typicky umístěnými vzpřímenými šiškami

Jedle (Abies) je rod stálezelených, jednodomých, zpravidla dlouhověkých jehličnatých stromů z čeledi borovicovitých (Pinaceae), podčeledi jedlové (Abietoideae), zahrnující v různých pojetích 40–50 druhů rozšířených na severní polokouli, převážně v Severní Americe, střední a jihovýchodní Evropě, ve Středomoří a ve východní Asii.

Jedle dorůstají zpravidla výšek 30–60 metrů, některé druhy výjimečně i přes 80 metrů a dožívají se stáří i 700–800 let. Kmen mívá hladkou kůru, měnící se ve stáří v tenkou rozpukanou borku, u některých druhů v mládí s pryskyřičnými puchýřky. Jehlice jsou typicky na vrcholu tupě zaoblené a lehce vykrojené, vespod obvykle se dvěma bělavými proužky; to však neplatí pro všechny druhy (viz níže). Na rozdíl od smrku nevyrůstají na listových polštářcích a větvičky jsou proto hladké. Tvar jehlic a jejich postavení na větvičce jsou významným druhově určovacím znakem. Šišky na větvích nevisí, ale vyrůstají směrem nahoru a ve stáří se rozpadají na stromech. Dřevo jedlí patří mezi měkká dřeva a neobsahuje pryskyřici, v hospodářství je ceněno méně než podobné dřevo smrkové. Řada druhů má značný sadovnický význam, využití mají i aromatické esenciální oleje a pryskyřice. Jedle též patří k nejoblíbenějším vánočním stromkům.

Dle paleobotanických nálezů jsou jedle známy již z období eocénu, tedy starších třetihor, rod jako takový vznikl patrně na konci druhohor. Těžištěm jejich druhového bohatství je východní Asie a západní část Severní Ameriky, kde patří k důležitým lesotvorným dřevinám, tvořícím smíšené i jednodruhové porosty. V jižních oblastech místy vystupují až k horní hranici lesa. Ve střední Evropě je původní pouze jediný druh – jedle bělokorá (Abies alba).


celý článek »

Obrázek měsíce

Zajímavosti

Víte, že
Vzrostlý strom tisu (v parkové úpravě se sochou Charlese Darwina)

borovice patří mezi hospodářsky nejdůležitější jehličnaté dřeviny?

tis (na obrázku tis červený) je považován za dřevinu regenerace?

… nejmohutnějším stromem v České republice je Vejdova lípa o obvodu 1305 centimetrů?

Tis v Krompachu, domněle 2000 let starý, je podle letokruhové analýzy 4× mladší?

… dutina Zádubské lípy o obvodu 29 metrů byla využívána jako kaple pro 45 osob?

… 150 let starému jírovci v Liberci se od přesazení roku 2007 říká Jírovec stěhovavý?

… tisíciletý dub Albrechtický dědoušek byl roku 1993 opakovaně podpálen, aby jeho ochrana nebránila těžbě uhlí?

Žeberská lípa, nejstarší v okrese Chomutov, se dočkala zákonné ochrany až roku 2010?

… při likvidaci Jezeřského arboreta byl úspěšně přesazen 300 let starý šeřík a neúspěšně stoletý sekvojovec obrovský?

Čeleď měsíce

Cypřišek Lawsonův samčí šištice

Cypřišovité (Cupressaceae) je čeleď řádu borovicotvarýchtřídy jehličnanů.

Rostliny patřící do čeledě cypřišovité mají ze všech jehličnanů nejrozsáhlejší areál rozšíření. Pokrývají, vyjma Antarktidy, všechny kontinenty. Rostou od 71° severní zeměpisné šířkyNorsku (jalovec obecný) po 55° jižní šířkyChile (Pilgerodendron uviferum). Jalovec indický je zase dřevinou rostoucí v nejvyšší nadmořské výšce, lze ho nalézt v Tibetu až do 5200 m n. m. Dost druhů roste v horských tropických deštných pralesích a rod Cupressus dupreziana zase ve velice suchých oblastech centrální Sahary.

Jsou to bohatě větvené rostliny různé velikosti, jednodomé nebo dvoudomé (např. jalovec) stromy nebo keře o výškách od 1 m do 115 m. Vláknitá kůra dospělých stromů mívá oranžově hnědou až červeno hnědou barvu, její povrch je hladký, šupinatý nebo rozpraskaný. Dřevo má většinou pryskyřičné kanálky. Obsahují terpenoidy, tropony, lignany, biflavony aj.

celý článek »

Památný strom

Baobab v Krugerově národním parku v jižní Africe patří ke stejnému druhu jako Baobab z Glencoe.

Baobab z Glencoe je nejmohutnější a druhý největší baobab (Adansonia) v jižní Africe. Tento strom druhu baobab prstnatý (Adansonia digitata L.) je možná nejmohutnějším stromem na světě. Nachází se na farmě Glencoe poblíž města Hoedspruit v jihoafrické provincii Limpopo a jeho kmen má průměr 15,9 m. Ve světovém měřítku s ním může soutěžit jen Tulský strom v mexickém státě Oaxaca.

Strom se blízko u země dělí na několik kmenů. Hlavní kmen se již dávno sklonil k zemi. V listopadu 2009 se strom rozdělil na dvě části, přičemž se objevila ohromná dutina.

Průměr stromu činil před rozdělením 15,9 m a jeho obvod 47 m. Baobab byl vysoký 17 m a jeho koruna se rozkládala do šířky 37,05 m. Do kmene stromu jsou vyryta data "1893" a "1896".

celý článek »

Kategorie

Pomozte

Chybějící články

Zde se nacházejí články o stromech, které na této Wikipedii chybí, můžete buď sem připsat další článek a nebo se podívat na Požadované články (konkrétně se stromy nacházejí pod nadpisem botanika)  • Akácie dlouhotrnnáen
  • Akácie zkroucenáen
  • Palma stinidlováen
  • Borovice bahenní

Informace

  • Správcem portálu je Adámoz, v případě potřeby ho kontaktujte na jeho diskusní stránce.
  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Stromy} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.