This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Portál:Středověk – Wikipedie

Andel Saint Genis.jpg

Středověk je pojem označující období evropských dějin, za jehož počátek považujeme události spjaté s pádem Západořímské říše, která byla do roku 395 součástí starověkého Říma, v roce 476. Nastalá změna kulturního klimatu přispívá k rozšíření křesťanství v Evropě, což později vede ke křížovým výpravám do Svaté země a vzniku rytířských řádů. Za konec středověku je považováno objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492.


VÝROČÍ MĚSÍCE

Portál:Středověk/VÝROČÍ MĚSÍCE/08
Připravované

ČLÁNEK

Socha Pauila z Yorku

Paulinus z Yorku (zemřel 10. října 644) byl římský křesťanský misionář a první yorský biskup. Paulinus byl členem mise vyslané papežem Řehořem Velikým roku 601, jež měla za cíl obrátit pohanské Anglosasy od jejich náboženství ke křesťanství; Paulinus do Anglie dorazil roku 604 s druhou misionářskou vlnou, o jejíž činnosti během následujících dvou desetiletích se ví jen málo.

Po několika letech strávených v Kentu byl Paulinus vysvěcen na biskupa, pravděpodobně roku 627. Doprovázel Æthelburgu z Kentu, sestru kentského krále Eadbalda, na cestě do Northumbrie, kde měla být provdána za krále Edwina, jehož později Paulinus pokřtil. Paulinus christianizoval mnohé z Edwinových poddaných a vybudoval několik kostelů; jedna z žen, jež byla Paulinem pokřtěna, byla Hilda z Whitby, která byla později svatořečena. Po Edwinově smrti Paulinus a Æthelburg opustili Northumbrii, nechajíce tam člena Paulinova kněžského sboru Jakuba Jáhna. Paulinus se vrátil do Kentu, kde se stal rochesterským biskupem. Po své smrti roku 644 byl prohlášen za svatého.


ArchivPřipravované

UMĚNÍ

KATEGORIE

ÚRYVKY Z DOBOVÝCH PRAMENŮ

Dne 2. července 1250 odpoledne spadly veliké kroupy, které způsobily mnoho škod na osením zimním i jarním, na vinicích, na stromech ovocných i jiných a způsobily velkou zhoubu dobytka, ptactva rozličného druhu, mnoho lesní zvěře pobily. Na mnohých místech v Českém království a nejvíce okolo Prahy se utopilo také mnoho lidí a velmi mnoho stavení a stodol bylo rozbořeno. Toto krupobití trvalo bez přestání sedm dní; Kroupy byly podivné velikosti a šestihranné a některé byly smíchány s mechem.
— Pokračovatelé Kosmovi

ArchivPřipravované

STŘEDOVĚK V OBRAZECH

ZikmundLux.jpg
Zikmund Lucemburský

VYBRANÉ OSOBNOSTI


Další vybraní…

NEJLEPŠÍ A POŽADOVANÉ ČLÁNKY

Nejlepší články české Wikipedie související se středověkem:

Požadované články:

 1. První pastýřská výprava
 2. Kilič Arslan II.
 3. Fruela II. Asturský
 4. Elisenda z Montcada
 5. Theobald I. z Baru
 6. Hadmar III. z Kuenringu
 7. Jindřich Raspe
 8. Čákovci
 9. Ivan Kysecký
 10. Ludvík I. z Anjou
 11. Andrej Alexandrovič
 12. Jan I. Namurský
 13. Gerhard V. Julišský
 14. Arnold V. Loošský
 15. Reginarovci
 16. Bitva u Linnichu
 17. Christianizace Litvy
 18. Ota I. Švábský
INFORMACE e
 • Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Středověk ve Wikimedia Commons
 • Slovníkové heslo středověk ve Wikislovníku
 • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Středověk}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
 • Krátké články by měly být označeny šablonou {{Pahýl}}.
 • Portál udržuje Khamul1 (diskuse)
 • Doporučené zdroje k psaní článků o středověku naleznete zde
Nové články