This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Portál:Střední Amerika a Karibik – Wikipedie

Miniportál Střední Amerika a Karibik Pobřeží Portorika Sopka Arenal Tikal Jaguár
Úvod upravit
Tento miniportál se věnuje především oblasti Střední Ameriky, ale i Mexika a Karibiku – regionu na jih od USA a na sever od pobřeží Jižní Ameriky. Pod pojmem „Střední Amerika“ si v češtině většinou představujeme pouze 7 nezávislých států mezi Mexikem a Kolumbií.

Nezávislé státy

CentralAmerica-Mexico-Caribbean.png

Závislá území

Historie upravit
Geografie upravit
Kultura a obyvatelstvo upravit
Příroda upravit
Vodstvo upravit
Great Blue Hole.jpg
Velká modrá díra (Great Blue Hole).
Architektura upravit
Pohoří a hory upravit
Pico Orizaba Pines.jpg
Pico de Orizaba - nejvyšší bod Mexika.
Mezistátní spolupráce upravit
Informace upravit
Tento portál nemá ambice obsáhnout celou tématiku oblasti. Snaží se přinést základní přehled základních relevantních pojmů. I přesto, že se v názvu portálu nevyskytuje název Mexiko, je tento stát do tohoto portálu zahrnut. V různých definicích Střední Ameriky je buď zahrnut celý, v jiných není vůbec do Střední Ameriky zařazen. Další možností je do oblasti Střední Ameriky zahrnout jen jih Mexika. Karibik je většinou prezentován nezávisle na Střední Americe, existují však definice, ve kterých je Karibik součástí Střední Ameriky.
Citováno z „[cs.wikipedia.org]