This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Papežská konzistoř – Wikipedie

Kalixt III. nasazuje nově jmenovanému kardinálovi červený klobouk

Papežská konzistoř je označení pro zasedání sboru kardinálů, které svolává papež do Říma a které se koná za jeho předsednictví (kánon 353 CIC). Rozlišují se konzistoře řádné, jichž se musí zúčastnit alespoň kardinálové pobývající v Římě, a mimořádné, na niž je povinná účast všech kardinálů.

Jmenování kardinálů

Na konzistoři (před sborem kardinálů) jsou také vyhlašována rozhodnutí o jmenování nových kardinálů, ačkoliv jejich nominace bývají oznamovány v předstihu. Při svém jmenování obdrží kardinál jmenovací dekret, kardinálský biret (namísto dříve udělovaného kardinálského klobouku) a kardinálský prsten.

Externí odkazy