This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Mecenáš – Wikipedie

Mecenáš je člověk, který podporuje osoby nebo instituce finančně nebo jinými způsoby bez odplaty či protislužby.

Termín pochází z latiny, kde znamenal podporovatel umění a věd. Název vznikl podle jména starořímského diplomata a podporovatele družiny básníků G. C. Maecenata.

Související články

Externí odkazy