This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Konferenciér – Wikipedie

Konferenciér, někdy také původně anglickým slovem spíkr (z anglického slova speaker), obvykle označujeme pověřeného průvodce pořadů zábavního charakteru, který program uvádí a prezentuje prostřednictvím mluveného slova (např. během koncertu, estrády, varietního či kabaretního programu, cirkusového představení apod.). Konferenciér se tak stává prostředníkem mezi diváky či posluchači příslušného pořadu a účinkujícími. V převážné většině případů se tedy jedná o přímé účastníky nějakého uměleckého pořadu či veřejného vystoupení nejčastěji zábavní povahy. Konferenciér může ale působit zprostředkovaně třeba v rozhlase nebo v televizi, jeho výkon je zde zprostředkováván za pomoci příslušného informačního média buďto v přímém přenosu respektive během živého vysílání (tzv. „naživo“), nebo je později vysílán ze záznamu - v těchto případech tak konferenciér vlastně plní roli televizního či rozhlasového hlasatele. V dnešní době se toto slovo používá velice zřídka, nahradilo ho módnější slovo podobného významu, totiž slovo moderátor, což je vlastně synonymum pro lepšího konferenciéra.