This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Integrovaný záchranný systém – Wikipedie

Další významy jsou uvedeny na stránce Integrovaný záchranný systém (rozcestník).
Hasiči a záchranáři zdravotnické záchranné služby spolupracují při záchranných pracích

Pojmem integrovaný záchranný systém se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Základním právním předpisem je zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.[1][2] Integrovaný záchranný systém (IZS) existuje v Česku od roku 2001, ačkoliv jeho základy vznikly již v roce 1993. Hlavním koordinátorem integrovaného záchranného systému v Česku je Hasičský záchranný sbor České republiky.[1] Pokud na místě neštěstí zasahuje více složek IZS, velitelem zásahu se stává vedoucí člen složky, jejíž činnost je na místě převažující.[zdroj?]

Složky IZS

Páteří integrovaného záchranného systému v Česku je Hasičský záchranný sbor České republiky
Krajské zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje koordinuje činnost posádek zdravotnické záchranné služby

Základní složky

Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Tvoří jej:[1][2]

Ostatní složky

Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání. V době krizových stavů se stávají ostatními složkami integrovaného záchranného systému také odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování specializované péče. Tvoří jej:[1][2]

Tísňové linky

  • jednotné evropské číslo tísňového volání: 112
  • národní tísňová linka Hasičského záchranného sboru České republiky: 150
  • národní tísňová linka zdravotnické záchranné služby: 155
  • národní tísňová linka městské policie: 156
  • národní tísňová linka Policie České republiky: 158
  • národní tísňová linka Horské služby ČR: 1210

Reference

  1. a b c d SLAVÍK, Dalibor. Spolupráce složek integrovaného záchranného systému. Fotografie Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje. Rescue Report. 2012, roč. 2/2011, s. 24-25. Web vydavatele. ISSN 1212-0456. 
  2. a b c ČECH, Vladimír. Integrovaný záchranný systém (IZS) [online]. POŽÁRY.cz, 2004-11-22 [cit. 2012-05-31]. Dostupné online.