This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Grand établissement – Wikipedie

Grand établissement (doslovně Velké zařízení), pl. grands établissements je ve francouzském správním právu označení z vysokoškolské oblasti. Jedná se o druh státních institucí určených k vysokoškolskému vzdělávání a výzkumu.

Právní ukotvení

Francouzský zákoník o vzdělávání (Code de l'éducation) definuje v sedmé hlavě druhy vysokoškolských zařízení (Les établissements d'enseignement supérieur). Mezi nimi jsou grands établissements typem „veřejných zařízení s vědeckým, kulturním a výukovým charakterem“ (Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel).

 1. Veřejná zařízení s vědeckým, kulturním a výukovým charakterem
  • univerzity a národní polytechnické instituty (Instituts nationaux polytechniques)
  • školy a ústavy mimo univerzity (écoles et instituts extérieurs aux universités), např. technické univerzity, tzv. écoles centrales, INSA
  • Écoles normales supérieures
  • grands établissements
  • francouzské zahraniční vysoké školy
 2. Zařízení pro vzdělávání učitelů
  • univerzitní ústavy (Instituts universitaires de formation des maîtres) ~ pedagogické vysoké školy
 3. Soukromá vysokoškolská zařízení
 4. Zařízení vyššího vzdělávání správního charakteru (Établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif), školy typu Écoles nationales supérieures, Écoles nationales d'ingénieurs, Instituts d'études politiques
 5. Specializovaná školská zařízení
  • zemědělské a veterinární vysoké školy
  • vysoké školy pro architekturu
  • obchodní vysoké školy
  • hornické vysoké školy
  • vojenské vysoké školy
  • vysoké školy pro zdraví a sociální péči
  • vysoké školy námořního obchodu
  • Národní nadace politických věd (Fondation nationale des sciences politiques)
  • vysoké školy pro hudební, taneční, divadelní a cirkusové umění
  • vysoké školy pro výtvarná umění

Seznam grands établissements

K lednu 2012 existovaly ve Francii následující vzdělávací a výzkumná zařízení tohoto typu.

Zařízení Ministerstva vysokého školství a výzkumu
Zařízení Ministerstva zemědělství
 • Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)
 • École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS)
 • Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup)
 • Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)
 • Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agro campus Ouest)
Zařízení společná Ministerstva zemědělství a Ministerstva vysokého školství a výzkumu
 • Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (AgroSup Dijon)
Zařízení společná Ministerstva zdraví a sportu a Ministerstva vysokého školství a výzkumu
 • École des hautes études en santé publique
Zařízení Ministerstva ekologie, energie a rozvoje
 • École des Ponts ParisTech
 • École nationale supérieure maritime (ENSM)
Zařízení Ministerstva zdraví a sportu
 • Institut national du sport, de l'expertise et de la performance
Zařízení Ministerstva obrany
 • Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace
Zařízení Ministerstva ekonomie, financí a průmyslu
 • Groupe des écoles nationales d'économie et statistique
 • Institut Mines-Télécom

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Grand établissement na německé Wikipedii.

Externí odkazy