This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

Ambrož – Wikipedie

Ambrož
mužské jméno
Svátek 7. prosince
Původ řecký
Četnost v Česku 48
Pořadí podle četnosti 1423
Podle údajů z roku 2013
Četnost jmen a příjmení na webu MV ČR či graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti
Možná hledáte: Svatý Ambrož.

Ambrož je mužské jméno řeckého původu. Vzniklo z řeckého přídavného jména ambrosiao. Vykládá se jako božský či nesmrtelný. Ambrózie je božský pokrm.

Podle českého občanského kalendáře má Svátek 7. prosince.

Domácí podoby

Brož, Bůžek, Brožek

Statistické údaje

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi mužskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR – lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Rok Četnost Pořadí
1999 86 371.
2002 80 381.
Porovnání o 6 méně o 10 hůře
2006 63 656.
2013 48 1423.

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími muži v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku mužů v ČR za sledované tři roky 19992002) je −6,3 %.

Ambrož v jiných jazycích

  • Slovensky: Ambróz
  • Rusky: Amvrosij
  • Polsky: Ambroży
  • Maďarsky: Ambrus
  • Italsky: Ambrogio
  • Francouzsky: Ambroise
  • Španělsky: Ambrosio
  • Latinsky: Ambrosius
  • Anglicky: Ambrose
  • Německy: Ambros nebo Ambrosius

Známí nositelé jména

Příjmení

Ambrož se vyskytuje rovněž jako příjmení.