This page uses content from Wikipedia and is licensed under CC BY-SA.

J.D.U. Geldenhuys

Johan Geldenhuys is ’n digter en taalpraktisyn, wat onder andere vele sakewoordeboeke saamstel.

Lewe en werk

Johan Diederik Ungerer Geldenhuys is op 6 Augustus 1947 in Johannesburg gebore. Hy matrikuleer met sewe onderskeidings aan die Hoër Seunskool Helpmekaar. Hierna verwerf hy in 1971 ’n M.A.-graad in Engels aan die Randse Afrikaanse Universiteit met ’n verhandeling oor “The development of W.B. Yeats towards 'intellectual synthesis: a study of his use of symbols and sources”. As onderwyser gee hy klas in Engels, Latyn en Afrikaans en sedert 1979 is hy Hoof van Taaldienste vir die Nedcor-Groep. Hy is ’n lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. In 1973 is hy met Sonnette Cecilia Briel getroud en hulle het twee kinders, ’n seun en ’n dogter.

Skryfwerk 

By geleentheid skryf hy Afrikaanse gedigte wat onder andere in Standpunte gepubliseer word. In Afrikaans vertaal en verwerk hy[1]Sonnette van Shakespeare[2] in Afrikaans. Hierdie uiters moeilike taak verrig hy met bedrewenheid, veral aangesien hy die gedigte in Afrikaans vertolk eerder as letterlik vertaal en daardeur ’n eie stempel en ’n plaaslike idioom en gees daarop afdruk. Vertalings van Shakespeare laat onvermydelik van die inhoud en seggingskrag van die oorspronklike verlore gaan, maar die verwerkings is nogtans ’n aanwins vir die Afrikaanse poësie en taal. “Taal en twak” is ’n digbundel met kwatryne waarin die draak gesteek word met taalteoretici. Sy kreatiewe werk is egter hoofsaaklik gedigte in Engels, wat aanvanklik in tydskrifte soos Standpunte en Contrast verskyn en daarna in talle digbundels gepubliseer word. Hierdie bundels sluit in “A Crossing of Gods”, “Pellucid Paradigm”, “Structured space”, “Son of the Sun” en “The Third Way”.[3]Psyspy” is ’n spioenasieriller in versvorm, terwyl[4]The Easter Visitor[5]en “Gospel 2000” epiese gedigte is. In samewerking met H.B. Falkena skryf hy die satiriese roman “Fool’s enterprise”, waarin die draak gesteek word met die mediese professie en veral die perverse inisiatiewe wat deur hulle besigheidsmodel geskep word. Dit is finansieel veel voordeliger wanneer mense siek is en siek bly, as wat dit is om hulle te genees.Hy skryf ook verskeie taalkundige handleidings, onder andere “Finansiële Teksvertaling” saam met E.E. Viljoen en F.W. Wolff, en versorg verskeie woordeboeke, waaronder die “Finansiële Woordeboek”. As vertaler is hy verantwoordelik vir die  vertaling van “Die apokriewe evangelies”.

Publikasies

Jaar Publikasies
Fiksie
1981 Fool’s enterprise (saam met H.B. Falkena)
1983 A Crossing of Gods
1993 Pellucid Paradigm
1994 Structured space
1995 Sonnette van Shakespeare
1999 The Easter Visitor
2000 Son of the Sun
2002 Psyspy
2004 The Third Way
2007 Gospel 2000
2009 Taal en twak
Nie-fiksie
1985 Finansiële woordeboek Engels-Afrikaans (saam met E.E. Viljoen-Smook)
1988 Groot finansiële woordeboek (saam met E.E. Viljoen)
1991 Business dictionary / Sakewoordeboek (saam met E.E. Viljoen-Smook)
1995 Drietalige sakewoordeboek (saam met E.E. Viljoen-Smook en K.D.Mboweni-Marais)
1998 Die apokriewe evangelies
2003 Nuwe sakewoordeboek (saam met E.E. Viljoen-Smook)
2008 The write stuff (saam met D.J. Dykman en E.E. Viljoen-Smook)

Bronnelys

Internet

Resensies

  1. Gouws, Tom “Beeld” 13 November 1995
  2. Van Heerden, Ernst “Insig” November 1995
  3. John, Philip “Beeld” 10 Februarie 2003
  4. Hambidge, Joan Woorde wat Weeg: [joanhambidge.blogspot.co.za]
  5. Nel, Jo “Beeld” 5 Junie 2000