This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

Privacyverklaring Bibliotheekwebsites - Openbare bibliotheken provincie Antwerpen

Openbare bibliotheken provincie Antwerpen

Nieuw in de bib ╳ Catalogus

Privacyverklaring Bibliotheekwebsites

Je bent hier:

Algemeen

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij baseren ons daarbij op de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het gebruik van deze website.

Deze Privacyverklaring hoort samen met de andere Gebruiksvoorwaarden (zie footer van deze website) en geeft gedetailleerde informatie over de manier waarop we uw gegevens verwerken. Wij raden u aan om beide documenten aandachtig door te lezen.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de diensten die via deze website aangeboden worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met deze website, maar we verwijzen er wel naar zodat u de nodige informatie kan vinden.

Wie gebruik maakt van deze website aanvaardt deze Privacyverklaring.

Welke gegevens worden verzameld?

Bij algemeen gebruik van deze website houden wij een beperkt aantal bezoekersdata bij met het oog op een optimale dienstverlening. Het gaat om anonieme of geaggregeerde gegevens zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat, de pagina's die u op onze website bezoekt, ...

Op onze website maken wij ook gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein bestand dat door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd samen met enkele gegevens over het bezoek die ons toelaten om een aantal anonieme statistieken bij te houden. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze Cookieverklaring (zie footer van deze website).

Waarom worden uw gegevens bijgehouden en verwerkt?

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor de hieronder omschreven doeleinden. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aangewend.

  1. Functionele doeleinden: permanente optimalisatie van de website voor de gebruikers; gebruiksanalyse van de website
  2. Beheerdoeleinden: analyse en rapportering in het kader van de indicatoren die in onze beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid opgenomen zijn (deze rapportering gebeurt steeds anoniem)
  3. Statistische doeleinden: rapporten en statistieken op basis van geanonimiseerde statistische verwerking

Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van deze gegevens in het kader van deze doeleinden, dan is het niet mogelijk om van deze website gebruik te maken. Wij vragen u vriendelijk om in dat geval de website te verlaten en contact met ons op te nemen via [email protected] om uw bezorgdheden te bespreken.

Zo verwerken we uw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Cultuurconnect vzw

Priemstraat 51, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0629.858.909

De Data Protection Officer (DPO) van Cultuurconnect kan worden bereikt via bovenstaand adres (t.a.v. Data Protection Officer), of via [email protected].

Voor de website werken wij samen met een onderaannemer/hosting provider. Deze is gevestigd binnen de EU, is er contractueel toe verbonden het privacybeleid van Cultuurconnect strikt te respecteren, en handelt enkel op instructie van Cultuurconnect.

Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met het privacybeleid van Google, met betrekking tot haar service Google Analytics.

Hoe lang worden uw gegevens bijgehouden?

Uw gegevens worden bewaard tot maximaal 2 jaar na de verstrekking ervan. Dit laat ons toe enerzijds voldoende gebruiksanalyse te kunnen uitvoeren ter optimalisatie van onze website voor de gebruikers, en anderzijds te voldoen aan onze rapporteringsverplichting in het kader van onze beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheid.

Doorgifte aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de beoogde verwerking (zoals meegegeven onder “Zo verwerken we uw gegevens”).

U hebt altijd het recht om de door u meegedeelde gegevens (onder de voorwaarden vermeld in de GDPR)

  • op te vragen en in te kijken (art. 15 GDPR), of over te dragen (art. 20 GDPR)
  • te (laten) wijzigen of vervolledigen (art. 16 GDPR)
  • te (laten) schrappen (art. 17 GDPR)

Daarnaast heeft u steeds het recht om

  • Beperking van de verwerking te vragen (art. 18 GDPR)
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking (art. 21 GDPR)

Hoe laat u uw rechten gelden?

Dit kan door een eenvoudig verzoek te mailen naar [email protected].

Wij vragen u hierbij wel uw identiteit te bewijzen via een kopie van (voor- en achterkant) van uw identiteitskaart.

Binnen een maand na ontvangst van het verzoek (behoudens verlenging van deze termijn, overeenkomstig art. 12 GDPR) zullen wij u informatie verstrekken over het gevolg dat aan uw verzoek gegeven is.

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop uw gegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Alle medewerkers van Cultuurconnect zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Er wordt een back-up gemaakt van de gegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Als het nodig is worden gegevens gepseudonimiseerd en geëncrypteerd. De systemen worden geregeld getest en geëvalueerd.

Als het misgaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met uw gegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van uw gegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van Cultuurconnect, tenzij wij vastgesteld in gebreke gebleven zijn om een adequaat beveiligingsniveau te verstrekken.

Klachten

Heeft u ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van uw gegevens, contacteer dan [email protected].

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met uw gegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 25/05/2018.

Deel met vrienden
SLUITEN

Uitgebreid zoeken

Boek Zoeken SLUITEN