This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIEN — The Royal Swedish Academy of War Sciences

≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.
K A L E N D A R I U M H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T F Ö R S V A R S B L O G G E N

KV21 Konferens 11-12 april

 

Kungl Krigsvetenskapsakademiens fleråriga projekt KV21 genomför för ledamöter och särskilt inbjudna gäster en konferens med titeln

Ett trovärdigt totalförsvar

på IVA konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, 11–12 april 2018

Begränsat antal platser.     Program »     Anmälan »     [läs mer…]

Civilt fokus vid sammankomsten 14 februari

Huvudpunkterna vid Krigsvetenskapsakademiens sammankomst den 14 februari 2018 hade det gemensamt att de båda rörde det civila försvaret och att perspektivet i båda fallen var långsiktigt. [läs mer…]

Tävlingsskrifter 2018

Kungl Krigsvetenskapsakademien utlyser skribenttävling! [läs mer…]

Mer av allvar och realism

av Tommy Jeppsson

Statsministern håller presskonferens. Foto: Ulf Palm. På försvarsminister Peter Hultqvists engagemang går det inte att ta miste. Foto: Ulf Palm. Nato:s generalsekreterare Jens Stoltenberg talar. Foto: Ulf Palm. ÖB, general Micael Bydén informerade om läget i Försvarsmakten. Foto: Ulf Palm. HM konungen deltog i två av dagarna. Foto: Ulf Palm.

Årets Sälen konferens, den 72:a i ordningen, återspeglar ett försämrat säkerhetspolitiskt klimat, globalt liksom i Östersjöregionen. Ett tecken på säkerhetsfrågornas ökade betydelse är vilka personer som kommer till konferensen. Av vad som kunde observeras fanns alla centrala aktörer inom områdena säkerhet och försvar på plats där ett tonläge av allvar präglade framförandena. [läs mer…]

Årskrönika 2017 – Med sikte mot det nya året

Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten.

Ännu ett år har kommit till sin ända. Mycket har hänt inom vårt närområde. Tiden har som alltid gått oerhört fort, och Kungliga Krigsvetenskapsakademien har verkat inom ett stort antal områden.

Precis innan jul presenterades Akademiens bok ”Ett nytt totalförsvar”, en vitbok över ett område där ett omtag är behövligt, både militärt och civilt. Dokumentet finns att läsa i sin helhet i länken. Att Försvarsberedningens nyligen utkomna rapport pekar i stort på samma områden och att flera civila delar deltog i Försvarsmaktsövning Aurora tidigare i höst förstärker slutsatsen att behovet finns och att mer måste göras. Glädjande är dock att detta arbete nu rör sig framåt, och i Akademiens skrift presenteras ett antal konkreta förslag som skulle förbättra Sveriges försvarsförmåga. [läs mer…]

Försvarsberedningsnytt

I samband med en presskonferens under morgontimmarna i dag (onsdagen 20:e december) presenterade beredningens ordförande Björn von Sydow rapporten Motståndskraft, Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025. [läs mer…]

Akademieprojekt närmar sig målet

Sedan tre år tillbaka har Akademien arbetat med projektet Krigsvetenskap i det 21:a århundradet (KV21). Torsdagen 14 december genomfördes en release av den vitbok som lyfter fram de viktigaste budskapen i studien.


[läs mer…]

Ett nytt totaltförsvar – Release av vitboken

Ett radikalt omtag behöver göras inom hela totalförsvaret, militärt och civilt.

Den sammantagna utvecklingen i samhället, tekniken samt vår omvärld med mer utstuderade angreppsmetoder har i operativa spel, genomförda av Kungl Krigsvetenskaps­akademien, tydligt visat att vårt land är på gränsen till försvarslöst.

Sverige har idag inget civilt försvar – cyberattacker slår ut elförsörjningen i hela landet, vilket gör att det mesta stannar – telefonnät, mobilnät, betalningssystem, för att ta några exempel. Folk börjar svälta efter en vecka när livsmedelslagren är tömda. Angriparens utnyttjande av sociala media skapar panik, misstroende och uppgivenhet.

Övergår angreppet till militära insatser kommer de kvalificerade förbanden inom armén och marinen med stor sannolikhet att slås ut eller inte komma till verkan.

Men det finns lösningar. Kungl Krigsvetenskapsakademiens studieprojekt Krigsvetenskap i det 21:a århundradet presenterar i denna skrift ett antal förslag som i avgörande grad skulle förbättra Sveriges försvarsförmåga.

Idag redovisar KKrVA sin skrift i KV21.

Ladda ner vitboken (pdf)

Previous Posts

Ledamot login »

 

aktuella blogginlägg

böcker från akademien

Finns i lager

Finns som ebok

Slutsåld

Slutsåld, kommer åter under våren 2018

Fri nedladdning (pdf)

Finns i lager

Finns i lager

Finns i lager

Fri nedladdning (pdf)

Fri nedladdning (pdf)

Fri nedladdning (pdf)

Fri nedladdning (pdf)

Fri nedladdning (pdf)

Fri nedladdning (pdf)

Fri nedladdning (pdf)

Finns i lager

Finns i lager

TILL BOKSHOPEN »

handlingar och tidskrift

Nummer 1-2018 utkommer 3 april.

PRENUMERERA » TÄVLINGSSKRIFTER »

ledamöter i media

Ledamoten Erik Wennerström medverkar i Veckans juridik (2018-02-08) Om kriget kommer sätts juridiken ur spel

Ledamoten Johanne Hildebrandt skriver i SvD (2018-02-04) Illavarslande när budbärarna skjuts

Ledamöterna Anders Brännström, Bo Hugemark och Jan Mörtberg skriver i SvD (2018-01-22) ”Farligt bygga försvaret på gissningar om sannolikhet”

Fler länkar »

Sök bland alla hemsidans dokument »

hela hemsidan arkiv

länkar

international blogs

på djupet

svenska bloggar

besökare på hemsidan

Today   Total
(start 2013-01-01)


(c) Kungl Krigsvetenskapsakademien 2013-2018 | Form: Marie Brunnberg AB | Admin login