This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

Informatie van de Rijksoverheid | Rijksoverheid.nl

Ga direct naar inhoud of menu

Informatie van de Rijksoverheid

© Hollandse Hoogte

Belastingen, uitkeringen en toeslagen

Bijstand, AOW, WW-uitkering, Inkomstenbelasting, Wajong ...

Bouwen en wonen

Huurwoning, Huurverhoging, Bouwregelgeving, Koopwoning, Energielabel woningen en gebouwen ...

Economie

Ondernemen en innovatie, Overheidsfinanciën, Duurzame economie, Zelfstandigen zonder personeel ...

Familie, zorg en gezondheid

Zorg en ondersteuning thuis, Overlijden, 18 jaar worden, Scheiden of uit elkaar gaan ...

Internationale samenwerking

Europese Unie, Mensenrechten, Handelsverdragen EU ...

Milieu en natuur

Duurzame energie, Klimaatverandering, Afval, Dierenwelzijn ...

Migratie en reizen

Paspoort en identiteitskaart, Ambassades, Nederlandse nationaliteit ...

Onderwijs

Schoolvakantie, Werken in het onderwijs, Hoger onderwijs, Basisonderwijs, Mbo ...

Overheid en democratie

Persoonsgegevens, Verkiezingen, Gemeenten, Provincies, Koninklijk Huis ...

Recht, veiligheid en defensie

Identiteitsfraude, Vuurwerk, Ouderlijk gezag en voogdij ...

Verkeer en vervoer

Rijbewijs, Verkeersregels, Openbaar vervoer, Verkeersveiligheid, Bijzondere voertuigen ...

Werk

Minimumloon, Arbeidsovereenkomst en cao, Met pensioen gaan, Werkloos worden ...

© ANP

Checklist bij scheiden of uit elkaar gaan

Lees wat u moet regelen als u gaat scheiden of uit elkaar gaat.

© Hollandse Hoogte

Vuurwerk

Alles wat u moet weten over het kopen en afsteken van vuurwerk. En wat kunt u doen bij overlast?

Hoofdpunten regeerakkoord

Meer weten over de plannen van het kabinet-Rutte III? Bekijk de animatie.

Nieuws

Zijlstra en Guterres bespreken Nederlands lidmaatschap Veiligheidsraad

16-12-2017 | 00:34

Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag in New York uitgebreid overlegd met secretaris-generaal António Guterres...

Eindevaluatie over de prejudiciёle procedure bij de Hoge Raad

15-12-2017 | 16:28

De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, die in 2012 in werking trad, functioneert goed. Er is geen aanleiding nader...

Uitkeringsbedragen en overzicht maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2018

15-12-2017 | 16:23

Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze...

Onafhankelijke adviescommissie voor wietteeltexperiment

15-12-2017 | 16:03

Er komt een onafhankelijke adviescommissie van deskundigen en wetenschappers voor het experiment met gedoogd telen van wiet...

Rekentoets telt dit jaar ook op het vwo niet meer mee

15-12-2017 | 15:05

In het huidige schooljaar (2017-2018) telt het cijfer voor de rekentoets niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma. De...

Balans privacy en veiligheid juridisch verankerd in nieuwe wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten

15-12-2017 | 15:05

Voor het kabinet gaan de belangen van veiligheid en privacy hand in hand. Er kan, mag en zal geen sprake zijn van het...

Meer nieuws
Vragen? 1400 Bel Informatie Rijksoverheid: Meld u aan voor de Nieuwsbrief Regeringsnieuws De Rijksoverheid. Voor Nederland

Service

Over deze site