This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

Undervisningsbygg Oslo KF - Etater, foretak og ombud - Oslo kommune

Til innhold

Min side Kontakt Jobb i Oslo kommune English Kontakt Min side
Etater, foretak og ombud

Undervisningsbygg Oslo KF

Brynseng skole – ny skole med solceller i fasaden åpnet høsten 2017. Holmen skole - ny skole med plass til 630 elever, åpnet i 2018 Vollebekk skole – ny skole for 780 elever og to gymsaler åpnet høsten 2017. Marienlyst skole fikk nytt tilbygg på 2.500 kvadratmeter i 2018. Nye Ruseløkka skole står ferdig i 2021. Skolen skal huse elever fra 1. til 10. trinn og ha elevkapasitet 690 elever. Høye miljøambisjoner i byggeprosjektet. Illustrasjon Gasa arkitekter Slemdal skole utvides til en fullverdig 4 parallell barneskole fra 1.-7. trinn for 728 elever. Skolen er ferdig i 2020.

Kontakt

Telefon

23 06 09 70

E-post

Ledergruppen Undervisningsbygg

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 6473 Etterstad, 0605 OSLO

Besøksadresse

Grensesvingen 7, 0661 OSLO

Døgnåpen vakttelefon: Ring 982 30 078 ved uønskede hendelser (brann, vannlekkasjer, hærverk, innbrudd) utenom vanlig arbeidstid (mandag–fredag 08.00–15.30).

Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har som oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte skolebyggene i Oslo.

Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med nærmere 1,4 millioner kvadratmeter fordelt på 167 skoler og 750 bygninger. Cirka 83 000 elever og 12 000 ansatte bruker daglig Undervisningsbyggs lokaler.

Årlig bygger Undervisningsbygg for over to milliarder kroner, og investeringene gjelder både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Samtidig er det å sikre riktig, enhetlig og effektiv drift og vedlikehold av bygningsmassen en viktig oppgave.

Ledige stillinger

For leverandører og samarbeidspartnere

Se kommende prosjekter som etter hvert kommer på Doffin

Standard kravspesifikasjon for Oslo kommune (SKOK)

Organisasjons- og e-fakturanummer: 984 070 659

Fakturaadresse kun for purringer og inkasso: Undervisningsbygg Oslo KF, Oslo kommune Fakturasentralen, Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo.

Undervisningsbyggs anbudskonkurranser på Doffin

Rapporter og dokumenter

Postjournal

Lenker