This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

Filosofian kandiohjelma | Helsingin yliopisto

Skip to main content

Filosofian kandiohjelma

Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne Hel­sin­gin yliopistossa Seuraa päivittyvää tietoa koronavirustilanteesta Helsingin yliopisto Yliopiston etusivu English (en)Suomi (fi)Svenska (sv) Lahjoita

Filosofian kandiohjelma

Koulutusohjelmien haku Opiskelijaksi /Koulutusohjelmat /

Filosofian kandiohjelma

Filosofian kandiohjelma Seuraava haku alkaa 17.3.2021 Opintojen laajuus ja kesto 180 opintopistettä, 3 vuotta Tutkintotaso Kandidaatti Hakuaika Seuraava haku alkaa 17.3.2021 Kieli suomi, ruotsi, suomi ja ruotsi Tämän kandiohjelman opiskelija voi jatkaa opintoja seuraavissa maisteriohjelmissa ilman erillistä hakua, jos hänelle on myönnetty tutkinnonsuoritusoikeus kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Yhteishaussa ja avoimen väylän haussa hyväksytylle opiskelijalle myönnetään aina myös maisterin tutkinnon suoritusoikeus. Huomaathan kuitenkin, että osaan maisteriohjelmista voidaan vaatia tiettyjä ennalta määriteltyjä opintoja. Lisäksi opiskelijoiden määrää on osassa rajattu ja optio saattaa myös päteä vain yhteen tai muutamaan maisteriohjelman opintosuuntaan.

Filosofia paneutuu kaikkein perustavimpiin kysymyksiin

Filosofian opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija inhimilliseen ajatteluun ja sitä koskevaan tietoon, antaa systemaattiset tiedot filosofiasta itsenäisenä tieteenalana ja sen erityisaloista sekä harjaannuttaa filosofiseen analyysiin ja argumentaatioon. Filosofia paneutuu kaikkein perustavimpiin kysymyksiin. Mitä voimme tietää, ja miten? Mikä on todellisuuden rakenne? Voimmeko tutkia sitä yksin tieteiden avulla, vai tarvitsemmeko myös puhdasta järkeä? Perustuvatko moraaliset käsityksemme maailmaan, vai heijastammeko me ne sinne itse? Minkälainen on hyvä yhteiskunta? Onko tietoisuutemme selitettävissä puhtaasti fysiikan avulla? Filosofiaa opiskelemalla saat, jos et lopullisia vastauksia, niin ainakin mahdollisuuden ja systemaattisen menetelmän tutkia tällaisia kysymyksiä. Filosofian kandiohjelma tarjoaa kolme eri opintosuuntaa: teoreettinen filosofia, käytännöllinen filosofia sekä ruotsinkielinen filosofia.

Opiskele filosofiaa

Hae opiskelijaksi

Opiskelijaksi-sivuilta löydät hakuohjeita, tietoa yhteishausta sekä kaikki koulutusohjelmamme ja opiskeluvaihtoehdot. Varmista, että täytät hakuehdot ja että sinulla on hakemiseen tarvittavat liitteet ennen hakemista.

Varsinainen haku tapahtuu Opintopolun kautta. Opintopolun hakulomake on auki vain hakuaikana. Hakuajat riippuvat koulutusohjelmasta. Opintopolusta löydät myös hakuehdot.

Tutustu vuoden 2020 valintaperusteisiin Opintopolku.fi -palvelussa Opiskelijavalinnat koronavirustilanteessa

10 syytä hakea Helsingin yliopistoon

Lue miksi sinun kannattaisi hakea Helsingin yliopistoon kandi- tai maisteriohjelmaan.
Katso video

Hakuneuvonta

Onko sinulla kysyttävää hakemisesta yliopistoon? Älä kysy kaverilta, kysy hakuneuvonnasta! Helsingin yliopiston hakijapalvelut auttaa sinua kaikissa hakemiseen liittyvissä asioissa.