This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

Bergen kommune - Om kommunen

success fail Jun OCT Nov 05 2006 2007 2011 68 captures 16 Feb 2007 - 04 Apr 2019 About this capture COLLECTED BY Organization: Alexa Crawls Starting in 1996, Alexa Internet has been donating their crawl data to the Internet Archive. Flowing in every day, these data are added to the Wayback Machine after an embargo period. Collection: 42_crawl this data is currently not publicly accessible. TIMESTAMPS Aktuelt Om kommunen Finn tjenester Finn avdelinger og ansatte Politikk Kart Søk ENGLISH  |  LEDIGE STILLINGER  |  INNHOLDSKART

Om kommunen

Bergen kommune / Om kommunen Om kommunen

Bergen kommune

Bergen by ble grunnlagt av Olav Kyrre i 1070, ligger i Hordaland fylke og har 244.620 innbyggere i Bergen pr. 1. januar 2007.

Frem til 1299 ble Bergen regnet som Norges hovedstad. Omkring 1600 var Bergen Nordens største by med ca. 15.000 innbyggere. I 1877 ble Korskirkens og Domkirkens land sogn innlemmet i Bergen, og med det var Sandviken, Møhlenpris, Nygård, Lungegården og Kalfaret med i Bergen kommune. Årstad kommune ble innlemmet fra 1916. I 1921 ble Gyldenpris overført fra Laksevåg, og Fyllingsdalen ble overført fra Fana i 1955.

Den siste og største kommunesammenslutningen kom i 1972. Da ble de tidligere kommunene Arna, Bergen, Fana, Laksevåg og Åsane slått sammen til storkommunen Bergen. Fra samme tid opphørte Bergen å være eget fylke.

Parlamentarisk styreform
Siden juni 2000 styres Bergen kommune etter en parlamentarisk modell der byrådet fungerer som regjering og bystyret fungerer på samme måte som Stortinget.

Dette innebærer at et politisk organ, byrådet, er øverste leder for administrasjonen. Byrådet velges ved flertallsvalg i bystyret. Bystyret er kommunens øverste kommunale organ og skal gjennom vedtak om overordnete mål, prinsipper og strategier for kommunens virksomhet gi rammer for kommunens utvikling. Bystyret har også det øverste tilsynet med hele den kommunale forvaltning.

I et parlamentarisk system plikter et byrådsmedlem eller byrådet som kollegium å gå av dersom et flertall av bystyrets medlemmer krever dette gjennom et mistillitsvotum. Byrådet kan også gå av etter eget ønske, for eksempel etter et kabinettspørsmål.

På disse sidene kan du lese mer om kommunens organisering og oppbygging, korte fakta om Bergen og kommunen, og hvordan du selv kan påvirke hva som skjer i det kommunale Bergen.

Tekst:
Publisert: 02.01.2007
Oppdatert: 03.10.2007Utskriftsvennlig versjon >>


Artikkelen omhandler

Kontakt

Seksjon informasjon
Tlf: 05556


Postadresse:
Postboks 7700
5020 BERGEN

Besøksadresse:
Rådhusgaten 10
Vis i kart

Leder:
Elisabeth Farstad

Tilhører:
Byrådsleders avdeling

Bergen kommune, Rådhusgt. 10. Postboks 7700, 5020 Bergen. Telefon 05556. Kontakt oss.