This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

Specific location: Van Pelt - East Asia Collection - Franklin Search Results

Franklin Franklin

Advanced Search Advanced Search

Franklin

Limit your search

Access

Record Source

Format

Author/Creator

Subject

Language

Library

Specific location

Recently published

Publication date

Classification

Form/Genre

Recently added

Search Constraints

Start Over You searched for: Specific location Van Pelt - East Asia Collection Remove constraint Specific location: Van Pelt - East Asia Collection « Previous | 1 - 25 of 135,609 | Next » Number of results to display per page

Search Results

1. Lun yu san bai jiang / 論語三百講

Author/Creator:
Fu, Peirong, 1950-
傅佩榮, 1950-
Edition:
Chu ban.
Publication:
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2011.
Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

2. Zhongguo gong chan zhu yi yun dong shi / 中國共產主義運動史

Author/Creator:
Zheng, Xuejia, 1906-1987 author.
鄭學稼, 1906-1987 author.
Edition:
Chu ban.
Publication:
Taibei Shi : Zheng da chu ban she chu ban : Guo li zheng zhi da xue tu shu guan fa xing , 2019.
Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

3. Da he zhi pang, bi you da cheng : xian dai si chao yu ren wu / 大河之旁, 必有大城 : : 現代思潮與人物

Author/Creator:
Shen, Weiwei, 1962-
沈衛威, 1962-
Edition:
BOD 1 ban.
Series:
Shi di zhuan ji ; PC0151.
Publication:
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2011.
Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

4. Yuan zhu min ying pian zhong de yuan han yi shi ji qi yun yong / 原住民影片中的原漢意識及其運用

Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

5. Han yu shi zhe yang mei li de / 漢語是這樣美麗的

Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

6. Hui sheng : Pan Tianliang shi wen ji / 回聲 : : 潘天良詩文集

Author/Creator:
Pan, Tianliang.
潘天良.
Edition:
BOD 1 ban.
Series:
Yu yan wen xue lei ; PG0447.
Publication:
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2011.
Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

7. Jia gu wen ji ju lian bing zi jie xuan ji / 甲骨文集句聯並字解選輯

Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

8. Zuo jia de xin ling di tu──Taiwan wen xue da jie du / 作家的心靈地圖──台灣文學大解讀

Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

9. Yao yuan de wan mei──xian dang dai wen ren su miao / 遙遠的完美──現當代文人素描

Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

10. Wen mai : di 14 jie tai da wen xue jiang zuo pin ji / 文脈:第十四屆臺大文學獎作品集

Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

11. Liu dong de shi jue ji yi The flowing visual memory / Chia-Ling Wu. / 流動的視覺記憶 The flowing visual memory / Chia-Ling Wu.

Author/Creator:
Wu, Jialing, author.
吳嘉陵, author.
Edition:
BOD yi ban.
Series:
Mei xue yi shu lei ; PH0079.
Publication:
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji you xian gong si, 2010.
Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

12. Mu bu shi er hua / 木部十二劃

Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

13. Dang dai xin dao jia : duo yin fu diao yu shi yu rong he / 當代新道家:多音複調與視域融合

Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

14. Gei shi jie de bi ji / 給世界的筆記

Author/Creator:
Li, Changqing (Professor of Taiwanese literature).
李長青 (Professor of Taiwanese literature)
Edition:
Chu ban.
Series:
Jiu ge wen ku ; 1102.
Publication:
Taibei Shi : Jiu ge chu ban she you xian gong si, 2011.
Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

15. "Shen quan" yi he tuan de zhen mian mu / 「神拳」義和團的真面目

Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

16. Ri zhi shi qi (xi yuan 1895-1945) no Taiwan Zhong yi = On the evolution of traditional Chinese medicine in Taiwan under Japanese rule (1895 C.E.-1945 C.E.) / 日治時期(西元1895-1945)の臺灣中醫 = On the evolution of traditional Chinese medicine in Taiwan under Japanese rule (1895 C.E.-1945 C.E.)

Author/Creator:
Lin, Zhaogeng.
林昭庚.
Edition:
Di 1 ban.
Publication:
Taibei Shi : Guo li Zhongguo yi yao yan jiu suo, Minguo 100 [2011]
Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

17. Wo jiao ta, ye ye / 我叫他, 爺爺

Author/Creator:
Wang, Jianzhuang (Journalist).
王健壯.
Edition:
Chu ban.
Series:
Jiu ge wen ku ; 1101.
Publication:
Taibei Shi : Jiu ge chu ban she you xian gong si, 2011.
Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

18. Pi ping de di zhi :2005-2010 nian shu ping lun wen zi xuan ji / 批評的抵制:2005-2010年書評論文自選集

Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

19. Taiwan guo min nian jin zheng ce zhi yan jiu / 臺灣國民年金政策之研究

Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

20. Yong ai niang cheng pian zhang : Taiwan wen xue jia de gu shi / 用愛釀成篇章:台灣文學家的故事

Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

21. Xun zhao jing shen jia yuan : yi ge shu du yu shu de dui hua / 尋找精神家園 : : 一個書蠹與書的對話

Author/Creator:
Aying, author.
阿瀅, author.
Edition:
BOD yi ban.
Series:
Yu yan wen xue lei ; PG0326.
Publication:
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2010.
Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

22. Chu bu lai de you xi / 出不來的遊戲

Author/Creator:
Zhang, Jinghong, 1969-
張經宏, 1969-
Edition:
Chu ban.
Series:
Jiu ge wen ku ; 1105.
Publication:
Taibei Shi : Jiu ge chu ban she you she gong si, 2012.
Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

23. Shi dai guang ying, Taibei ding ge : jin xi bai jing zhuan ji / 時代光影, 臺北定格 : : 今昔百景專輯

Edition:
Di 1 ban.
Publication:
Taibei Shi : Taibei Shi wen xian wei yuan hui, Minguo 100 [2011]
Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

24. Fei xu shang de jing ling──qian xian dai Zhongguo zhi shi fen zi si xiang wen hua de li lu (1898~1918) / 廢墟上的精靈──前現代中國知識份子思想文化的理路(1898~1918)

Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy

25. Yuan ren san qu xuan xiang zhu / 元人散曲選詳注

Author/Creator:
Zeng, Yongyi, author.
曾永義, author.
Edition:
Chu ban.
Series:
Guo jia wen shi cong shu ; 123.
Publication:
Taibei Shi : Guo jia chu ban she, 2012.
Format/Description:
Book
Loading...
LocationNotesYour Loan Policy DescriptionStatusBarcodeYour Loan Policy