This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

Appendix:Lithuanian Swadesh list - Wiktionary

Appendix:Lithuanian Swadesh list

Definition from Wiktionary, the free dictionary Jump to navigation Jump to search

This is a Swadesh list of words in Lithuanian, compared with that of English.

Contents

Presentation[edit]

For further information, including the full final version of the list, read the Wikipedia article: Swadesh list.

American linguist Morris Swadesh believed that languages changed at measurable rates and that these could be determined even for languages without written precursors. Using vocabulary lists, he sought to understand not only change over time but also the relationships of extant languages. To be able to compare languages from different cultures, he based his lists on meanings he presumed would be available in as many cultures as possible. He then used the fraction of agreeing cognates between any two related languages to compute their divergence time by some (still debated) algorithms. Starting in 1950 with 165 meanings, his list grew to 215 in 1952, which was so expansive that many languages lacked native vocabulary for some terms. Subsequently, it was reduced to 207, and reduced much further to 100 meanings in 1955. A reformulated list was published posthumously in 1971.

List[edit]

No.EnglishLithuanian
lietuvių kalba 1 I aš 2 you (singular) tu, Jūs (formal) 3 he jis 4 we mes 5 you (plural) jūs 6 they jie 7 this šis, šitas 8 that tas (2 level), anas (3 level) 9 here čia, čionai, šičia 10 there ten, tenais 11 who kas (interrogative) 12 what kuris (interrogative) 13 where kur, kame (interrogative) 14 when kada (interrogative) 15 how kaip (interrogative) 16 not ne 17 all viskas, visi 18 many daug 19 some kažkiek, keli, keletas 20 few keletas, nedaug, truputis 21 other kitas, anas 22 one vienas 23 two du, dvi 24 three trys 25 four keturi 26 five penki 27 big didelis 28 long ilgas 29 wide platus 30 thick storas, tankus, tirštas 31 heavy sunkus 32 small mažas 33 short trumpas 34 narrow siauras, ankštas 35 thin plonas, liesas 36 woman moteris 37 man (adult male) vyras 38 man (human being) žmogus 39 child vaikas, kūdikis, jauniklis (animal), berniukas (male child) 40 wife žmona 41 husband vyras 42 mother motina 43 father tėvas 44 animal gyvulys, gyvūnas, žvėris 45 fish žuvis 46 bird paukštis 47 dog šuo, šuva, šunis 48 louse utėlė 49 snake gyvatė, angis, žaltys 50 worm kirminas, kirmėlė, sliekas 51 tree medis, kuoka (a thick piece of wood), drėvė (hollow tree) 52 forest miškas, giria 53 stick lazda, pagalys, žagaras, stabas, vėzdas 54 fruit vaisius 55 seed sėkla, sėmuo, pl. sėmenys 56 leaf lapas 57 root šaknis 58 bark (of a tree) žievė 59 flower gėlė, žiedas 60 grass žolė 61 rope virvė 62 skin oda, plėnė 63 meat mėsa 64 blood kraujas 65 bone kaulas 66 fat (noun) riebalai, taukai 67 egg kiaušinis, pautas 68 horn ragas 69 tail uodega 70 feather plunksna 71 hair plaukai 72 head galva 73 ear ausis 74 eye akis 75 nose nosis 76 mouth burna 77 tooth dantis 78 tongue (organ) liežuvis 79 fingernail nagas 80 foot pėda 81 leg koja 82 knee kelis, klupstis 83 hand ranka 84 wing sparnas 85 belly pilvas, viduriai 86 guts viduriai, žarnos 87 neck kaklas 88 back nugara 89 breast krūtis, papas (col.) 90 heart širdis 91 liver kepenys, jeknos 92 to drink gerti 93 to eat valgyti 94 to bite kąsti 95 to suck čiulpti, žįsti 96 to spit spjauti 97 to vomit vemti, riaugėti 98 to blow pūsti 99 to breathe kvėpuoti, alsuoti 100 to laugh juoktis 101 to see matyti, regėti, išvysti 102 to hear girdėti, klausytis 103 to know žinoti, išmanyti 104 to think galvoti, mąstyti 105 to smell uostyti, smirdėti, kvepėti 106 to fear bijoti, baidytis 107 to sleep miegoti, snausti 108 to live gyventi, gyvuoti 109 to die mirti, dvėsti, žūti 110 to kill žudyti, galabyti, užmušti 111 to fight kovoti, kautis, muštis 112 to hunt medžioti 113 to hit smogti, mūšti, duoti, trenkti, kirsti, plekštelėti, liuobti, kulti 114 to cut pjauti, kirpti, kirsti, riekti (bread) 115 to split skelti, dalinti 116 to stab durti, smeigti, besti 117 to scratch drėksti, brėžti, draskyti, brozdinti, zulinti, kasyti, krapštyti 118 to dig kasti, rausti, rakinėti 119 to swim plaukti 120 to fly skristi, lėkti, skrieti, skraidyti 121 to walk eiti, žengti, vaikščioti 122 to come ateiti, atvykti 123 to lie (as in a bed) gulti (action), gulėti (state) 124 to sit sėsti (action), sėdėti (state) 125 to stand stoti (action), stovėti (state) 126 to turn (intransitive) apsisukti, krypti, kreipti, gręžtis, verstis 127 to fall kristi, pulti, virsti, griūti 128 to give duoti, teikti 129 to hold laikyti, turėti 130 to squeeze spausti, gręžti, slėgti, mygti 131 to rub trinti 132 to wash plauti, skalbti, mazgoti 133 to wipe šluoti, valyti 134 to pull traukti, tempti, vilkti 135 to push stumti, grūsti 136 to throw mesti, sviesti 137 to tie rišti, sieti 138 to sew siūti 139 to count skaičiuoti, skaityti 140 to say sakyti, byloti, tarti, teikti 141 to sing dainuoti, giedoti 142 to play žaisti 143 to float plūduriuoti 144 to flow tekėti, bėgti, srūti, plūsti 145 to freeze šalti 146 to swell tinti, brinkti, pursti, tvinkti, pūstis 147 sun saulė 148 moon mėnulis, mėnuo, mėnesis 149 star žvaigždė 150 water vanduo 151 rain lietus 152 river upė 153 lake ežeras 154 sea jūra, marios 155 salt druska 156 stone akmuo, kūlis 157 sand smėlis, žvirgždas, smiltys 158 dust dulkės 159 earth žemė 160 cloud debesis 161 fog rūkas, migla, ūkas 162 sky dangus 163 wind vėjas, vėtra 164 snow sniegas 165 ice ledas 166 smoke dūmai 167 fire ugnis 168 ash pelenai 169 to burn degti 170 road kelias 171 mountain kalnas 172 red raudonas 173 green žalias 174 yellow geltonas 175 white baltas 176 black juodas 177 night naktis 178 day diena 179 year metai 180 warm šiltas 181 cold šaltas 182 full pilnas, kupinas 183 new naujas, jaunas 184 old senas 185 good geras, labas 186 bad blogas, prastas, varganas, nelabas, negeras 187 rotten supuvęs, sutrūnijęs 188 dirty nešvarus, purvinas, netyras 189 straight tiesiai 190 round apskritas, apvalus 191 sharp (as a knife) aštrus 192 dull (as a knife) bukas, atšipęs, neaštrus 193 smooth glotnus, nugludintas, švelnus, lygus, nešiurkštus 194 wet drėgnas, šlapias 195 dry sausas 196 correct teisingas, tikras 197 near arti, šalia 198 far tolimas, atokus, atstus 199 right dešinė 200 left kairė 201 at į, prie, pas, ties, ant 202 in į, in 203 with su, san- 204 and ir, bei 205 if jei, kad 206 because nes, kadangi, todėl 207 name vardas, pavadinimas

Bibliography[edit]

 • Le lituanien de poche, Assimil, Chennevières-sur-Marne 2005 - →ISBN
 • Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 - →ISBN

Further reading[edit]

Swadesh lists Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic: (Standard Arabic, Egyptian, Palestinian, Tunisian, Cypriot) – Armenian – Aromanian – Assamese – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Berber: (Tashelhit) – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chechen – Chinese: (Mandarin, Cantonese, Gan, Min Nan, Min Dong, Old Chinese) – Cornish – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch (Limburgish, Low Saxon, Zeelandic) – Egyptian – English: (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – French (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Georgian – German – Greek: (Modern Greek, Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jeju - Jizhao - Kashubian – Khmer – Korean – Kurdish – Latin - Latvian – Lingala – Lithuanian – Lojban – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Maltese – Manx – Marathi – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Norwegian: (Bokmål, Nynorsk) – Ojibwe – Okinawan – Ossetian – Papiamento – Polish – Portuguese (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani – Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afro-Asiatic – Algonquian and Iroquoian – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Penutian – Romance – Sino-Tibetan: (Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Lingua Franca Nova – Toki Pona – Volapük

Reconstructed Proto languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Basque – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Japanese – Proto-Slavic – Vulgar Latin

Retrieved from "[en.wiktionary.org]" Categories:

Navigation menu

Personal tools

Namespaces

Variants

  Views

  More

   Navigation

   Tools

   In other languages

    Add links

    Print/export