This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

Publiseringskanaler | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Register over vitenskapelige publiseringskanaler

NSD

Harald Hårfagres gate 29

N-5007 Bergen, Norway

Tel +47 55 58 21 17

[email protected]

Aktuelt

Publiseringspoeng for UH-sektoren i 2019

3. april 2020: Tallene for årets rapportering av vitenskapelig publisering i universitets- og høgskolesektoren er nå lagt ut. Les mer.

Åpen tilgang og forlagsavtaler

3. april 2020: Register over publiseringskanaler merker tidsskrifter med UNIT ikon når det er del av en norsk lisensavtale med forlaget. Unit fremforhandler avtalene på vegne av forskningsinstitusjonene. Les mer. NSD merker også tidsskrift med åpen tilgang med klikkbare ikon for DOAJ og Sherpa Romeo som leder til deres nettsteder.

Nordic List

14. mai 2019: En oppdatering om den nordiske listen. Les mer.

Vis arkiv

Register over vitenskapelige publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag) drives i samarbeid mellom Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) og NSD på oppdrag fra kunnskapsdepartementet. NSD har ansvar for drift. NPU har ansvar for godkjenningen av publiseringskanalene. Registeret er utgangspunktet for hvilke vitenskapelige publikasjoner som gir uttelling i finansieringssystemet.

På denne siden kan du søke i registeret. Dersom du ikke finner en bestemt kanal, kan du legge inn forslag.  Fristen for å foreslå nye publiseringskanaler for godkjenning for inneværende publiseringsår er 30. november.  Se kriterier for godkjenning.

Søk

Bytt til avansert søk

© 2019 NSD - Norsk senter for forskningsdata