This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

archive.today webpage capture Saved from 23 Feb 2013 02:14:29 UTC All snapshots from host www.archief.delft.nl Linked from bn.wikipedia.org » জোহানস্‌ ভারমির en.wikipedia.org » Johannes Vermeer en.wikipedia.org » Talk:Johannes Vermeer id.wikipedia.org » Johannes Vermeer zh.wikipedia.org » 扬·弗美尔 WebpageScreenshot sharedownload .zipreport error or abuse short link long link markdown html code wiki code

to the Digital Family Tree of the Municipal Records Office of the City of Delft. Here, you can search the indexes of the main sources that we keep for genealogical research:

Public access to the registers of municipal registry offices in the Netherlands is restricted by law.

  • Birth certificates become public after 100 years
  • Marriage certificates become public after 75 years
  • Death certificates become public after 50 years

Copyright © 2013 Beheersraad Digitale Stamboom
Hoewel de gemeente Delft ernaar streeft om correcte en actuele informatie te verschaffen, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Daarnaast behoudt de gemeente Delft zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt. © 1999, 2000. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%