This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

Mid-Hudson Library System / Catalog

Skip to content

My Library

Your session will expire automatically in 0 seconds.

No matches found; nearby STANDARD NOS are: Result Page   Prev Next Mark Media Year 9787500117179 : Seuss, Huodun fu dan = Horton hatches the egg / Dr. Seuss tu wen ; Li Yuchao yi. Mahopac Children:CHECKED IN 2007 9787500120278 : Seuss, Bulang xian sheng hui xue niu jiao, ni xing ma / Dr. Seuss tu wen ; Li Yuchao yi = Mr. Brown can MO Highland Children:CHECKED IN 9787503211027 Zhongguo Jiuzhaigou = China Jiuzhaigou Valley / Ze Renzhu zhu bian. Beacon Adult:CHECKED IN 1998 9787503216121 : Wu, Xiaocong. The subterranean Army of Emperor Qin Shi Huang : the eighth wonder of the world / [writer, Wu Xiaocon Windham Adult:CHECKED IN 1999 Your entry 9787503771309 would be here 9787507304817 Liu Shao-ch� chuan / Chung kung chung yang wen hsien yen chiu shih pien ; chu pien Chin Ch�ng-chi ; f Beacon Adult:CHECKED IN 1998 9787512507432 : Willems, Mo. Chang bi zi zhe le! / Mo Weiliansi wen / tu ; Yiran yi. Highland Children:CHECKED IN 2015 9787513305921 : Willems, Mo. Bie rang ge zi kai ba shi! / Mo Weiliansi zhu ; A'jia yi. Mahopac Children:CHECKED IN 2012 9787513305945 : Willems, Mo. Ge zi xiang yao xiao gou gou! / Mo Weiliansi zhu ; Ajia yi. Mahopac Children:CHECKED IN 2012 9787530211076 : Sanmao. Meng li hua luo zhi duo shao / Sanmao. Beacon Adult:CHECKED IN 2011 9787530211267 : Lu, yao, Ping fan de shi jie. Pu ji ben = Ordinary world / Lu yao zhu. Beacon Adult:CHECKED IN 2011 9787530730720 : Selden, George, Shi dai guang chang de xi shuai = The cricket in Times Square / Qiaozhi. Sai'erdeng zhu ; Gaisi. Weil Mahopac Children:CHECKED IN 2003 9787532523191 : Hu, Yunyi. Song ci xuan / Hu Yunyi xuan zhu. Hudson Adult:CHECKED IN 1997 9787533003654 The book of Esther [videorecording] ; Apostle Peter & the Last Supper ; The book of Ruth / Pure Flix Windham Adult:CHECKED IN 2014 9787533256739 : Carle, Eric. Hao e de mao mao chong / wen tu Airui Ka'er ; yi Zheng Mingjin. Mahopac Children:CHECKED IN 2008 9787536612938 : Updike, John. Tu zi fu le / Yuehan Epudaike zhu ; Zhang Renjian, Wu Jianhui, Chai Yunsheng yi. Beacon Adult:CHECKED IN 1990 9787539166469 Zu qiu shu feng kuang guan jun bei. Mahopac Children:CHECKED IN 2011 9787539166476 Huan bao shu yong chuang ao zhou. Mahopac Children:CHECKED IN 2011 9787539166483 Wu ming mu nai yi. Mahopac Children:CHECKED IN 2011 9787539166490 Ni ya jia la pu bu zhi l�. Mahopac Children:CHECKED IN 2011 9787539166506 Hai dao dao tan bao. Mahopac Children:CHECKED IN 2011 9787540452551 : Chamberlain, Diane, Zhu chan shi de gao bai / Dai'anna Xiabolan zhu ; Liu Kun yi = The midwife's confession / Diane Chamb Mahopac Adult:CHECKED IN 2012 9787541802492 The Terra-cotta army of Emperor Qin Shi Huang / written by Wu Xiaocong, Wu Yongqi ; [edited by the Mu Putnam Valley Adult:MISSING 9787543473577 : McCloskey, Robert, Rang lu gei xiao ya zi / Wen / tu (Mei) Luobote Maikeluosiji ; fan yi Ke Qianhua. Mahopac Children:CHECKED IN 2009 9787544246767 : Rathmann, Peggy, Wan an, da xing xing / (Mei) Peiji Lateman wen tu ; Ai xin shu yi. Mahopac Children:CHECKED IN 2010 9787544265805 : Silverstein, Shel. [Shui yao yi zhi pian yi de xi niu] = Who wants a cheap rhinoceros? / by Shel Silverstein. Mahopac Children:CHECKED IN 9787544270878 : Higashino, Keigo, Jie you za huo dian / Dongye Guiwu zhu ; Li Yingchun yi. Beacon Adult:CHECKED IN 2014 9787544813419 : Tison, Annette. Ba ba ba ba he ma xi tuan / Annate Tisen, Delusi Taile zhu ; Xie Fengpei yi. Mahopac Children:CHECKED IN 2010 9787549529322 : Chai, Jing, Kan jian / Chai Jing. Beacon Adult:CHECKED IN 2013 9787549599226 : Rao, Pingru P�ng r� mi t�ng : w li de g�sh� = Pingru And Meitang : Our Story / Rao Pingru. Beacon Adult:CHECKED IN 2017 9787553415253 : Ao, wei er. 1984 / (ying) qiao zhi, ao wei mi zhu ; liu qing yi. Mahopac Adult:CHECKED IN 2013 9787560010700 Shi yong Han Ying ci dian = A practical Chinese-English dictionary / zhu bian Men Shunde ; zhu shen W Hudson Adult:CHECKED IN 1998 9787561916094 Kuai le Zhongguo--xue Han yu. Xi�an pian = Happy China--learning Chinese / "Kuaile Zhongguo--xue Han Brewster Adult:CHECKED IN 2007 9787561916148 Kuai le Zhongguo--xue Han yu. Xianggang pian = Happy China : learning Chinese / "Kuai le Zhongguo - x Brewster Adult:CHECKED IN 2008 9787561916575 Kuai le Zhongguo--xue Han yu. Beijing pian = Happy China--learning Chinese / "Kuaile Zhongguo--xue Ha Brewster Adult:CHECKED IN 2007 9787598870282 : Mina, Denise. The dead hour [sound recording] / Denise Mina. Beacon Adult:CHECKED IN 2006 978760137168597 : Oelman, Jake Learning to See: The World of Insects Wappingers Adult:IN PROCESS 978766923509721 : Davis, Miles. This is Miles! vol.2 : electric side [sound recording] / Miles Davis Esopus Adult:CHECKED IN 1993 9787673263260 : Voivod (Musical group) Nothingface [sound recording] / Voivod. Catskill Adult:CHECKED IN p1989 9787685272502 The magic school bus. Field trip fun & games [videorecording] Esopus Children:CHECKED IN 2012 9787774568165 : Spiak, Jennifer Kay, Adventure in a place near here / Jennifer Kay Spiak Greenville Children:CHECKED IN 2006 978778988206552 Meccano maker system : excavator set [realia] Red Hook Children:CHECKED IN 2015 9787800051340v1 Creation of the gods / translated by Gu Zhizhong ; [illustrations by Dai Dunbang and Dai Hongjie]. Fishkill Adult:CHECKED IN 1992 9787800051357v2 Creation of the gods / translated by Gu Zhizhong ; [illustrations by Dai Dunbang and Dai Hongjie]. Fishkill Adult:CHECKED IN 1992 978780009008040 : Clarke, Judith. Mulan : classic storybook / Judith Clarke Putnam Valley Children:CHECKED IN 1998 9787800241345 : Chen, Heyi. The wonders of Tibet. Hunter Adult:CHECKED IN 1994 9787801134813 : Zheng, Ping. China's geography : natural conditions, regional economies, cultural features / author, Ping Zhen ; t Windham Children:CHECKED IN 1999 9787802164734 Three Gorges project in China New Paltz Adult:CHECKED IN 978783707499226 : Big Band Sound Live and Swingin' Hyde Park Adult:CHECKED IN 978786291151 : Krentz, Jayne Ann. White lies / by Jayne Ann Krentz. Coxsackie Adult:CHECKED IN, Fishkill Adult:CHECKED IN, LaGrange Adult:CHECKED IN, Millbrook Adult:CHECKED IN 2007 978787688844414 : Renninger, Ron Seeds of possible [sound recording] / Ron Renninger. Hyde Park Adult:CHECKED IN 2018 Add All On Page Add Marked to My Lists Resources Resource Result Page   Prev Next Mid-Hudson Library System