Katalog NTK - Vyhledávání pomocí CCL

Národní technická knihovna


 Váš požadavek na vyhledávání nenalezl žádné odpovídající záznamy. Základní vyhledávání | Vyhledávání z více polí | Pokročilé vyhledávání | Vyhledávání pomocí CCL  | Mobilní verze 

Vyhledávání pomocí jazyka CCL
Tipy pro vyhledávání:

Následují nejobvyklejší zkratky příkazového jazyka, používaného v systému ALEPH. Úplný seznam najdete v Nápovědě v kapitole Vyhledávání.

WRD - Slova
WTI - Slova z názvových údajů
WAU - Slova z autorských údajů
WPU - Slova z názvů nakladatelů
WSU - Slova z předmětových hesel
WYR - Rok vydání
WBS - Prohledávání připravených bází (di - digitalizováno, oz - obohacené záznamy)

V dotazu nezáleží na tom, zda použijete velká nebo malá písmena. Například zadáte-li počítač, systém najde počítač, Počítač i POČÍTAČ.

Vámi zadaná slova budou implicitně spojena logickým operátorem AND. Pro vyhledání můžete ve svém dotazu použít všechny logické operátory: AND, OR, NOT. Například můžete zadat srdce or srdeční pro vyhledání všech záznamů, v nichž je uvedeno slovo srdce nebo srdeční.

Použijte znak ? pro nalezení záznamů, které obsahují části slov. Například květ? vyhledá záznamy, v nichž byla použita slova květina, květinový, květinářský atd. V jiném příkladu ?ologie umožní vyhledání záznamů, obsahujících slova antropologie, archeologie, psychologie atd. Znak ? je také možno použít pro nalezení slov v různých pravopisech. Například pre?ident vyhledá jak záznamy se slovem president, tak prezident.

Data © Národní technická knihovna a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / System © Ex Libris