This website does readability filtering of other pages. All styles, scripts, forms and ads are stripped. If you want your website excluded or have other feedback, use this form.

Katalog NTK - Vyhledávání pomocí CCL

Národní technická knihovna


 Váš požadavek na vyhledávání nenalezl žádné odpovídající záznamy. Základní vyhledávání | Vyhledávání z více polí | Pokročilé vyhledávání | Vyhledávání pomocí CCL  | Mobilní verze 

Vyhledávání pomocí jazyka CCL
Tipy pro vyhledávání:

Následují nejobvyklejší zkratky příkazového jazyka, používaného v systému ALEPH. Úplný seznam najdete v Nápovědě v kapitole Vyhledávání.

WRD - Slova
WTI - Slova z názvových údajů
WAU - Slova z autorských údajů
WPU - Slova z názvů nakladatelů
WSU - Slova z předmětových hesel
WYR - Rok vydání
WBS - Prohledávání připravených bází (di - digitalizováno, oz - obohacené záznamy)

V dotazu nezáleží na tom, zda použijete velká nebo malá písmena. Například zadáte-li počítač, systém najde počítač, Počítač i POČÍTAČ.

Vámi zadaná slova budou implicitně spojena logickým operátorem AND. Pro vyhledání můžete ve svém dotazu použít všechny logické operátory: AND, OR, NOT. Například můžete zadat srdce or srdeční pro vyhledání všech záznamů, v nichž je uvedeno slovo srdce nebo srdeční.

Použijte znak ? pro nalezení záznamů, které obsahují části slov. Například květ? vyhledá záznamy, v nichž byla použita slova květina, květinový, květinářský atd. V jiném příkladu ?ologie umožní vyhledání záznamů, obsahujících slova antropologie, archeologie, psychologie atd. Znak ? je také možno použít pro nalezení slov v různých pravopisech. Například pre?ident vyhledá jak záznamy se slovem president, tak prezident.

Data © Národní technická knihovna a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / System © Ex Libris